BASF
BASF
BASF

AGRA

ROOSKY

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 9 m.
DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 10 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

pšenice, ječmen

200–400 l/ha

postřik

28 dnů

Zákazy, omezení

Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

pšenice, ječmen

nelze zkrmovat ošetřenou slámu přežvýkavcům, kromě skotu

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice, ječmen

9

4

4

4

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–39 BBCH 42 1 l 200–400 l max. 2×
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–39 BBCH 42 1 l 200–400 l max. 2×
Ječmen jarní Padlí travní 30–39 BBCH 42 1 l 200–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 30–39 BBCH 42 1 l 200–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Padlí travní 30–39 BBCH 42 1 l 200–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30–39 BBCH 42 1 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Padlí travní 30–39 BBCH 42 1 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–39 BBCH 42 1 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Braničnatka plevová 30–39 BBCH 42 1 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–39 BBCH 42 1 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 30–39 BBCH 42 1 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Padlí travní 30–39 BBCH 42 1 l 200–400 l max. 2×
detail