Chemap Agro s.r.o.

RUBRIC 125 EC

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do ozimých obilnin na podzim.

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 metry vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Maximální počet ošetření: 2× v průběhu vegetačního období.

Dávka vody: 200–600 l/ha

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v obilninách tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně ú. l. typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina

Bez redukce

Tryska

50 %

Tryska

75 %

Tryska

90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

obilniny

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Padlí travní 30–65 BBCH AT 0,6-1 l
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–65 BBCH AT 0,6-1 l
Ječmen jarní Rez ječná 30–65 BBCH AT 0,6-1 l
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–65 BBCH AT 0,6-1 l
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–69 BBCH AT 1 l
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH AT 1 l
Pšenice ozimá Padlí travní 30–69 BBCH AT 1 l
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 30–69 BBCH AT 1 l
detail