Chemap Agro s.r.o.

RUBRIC XL

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice, tritikale, žito

200–300 l/ha

postřik

Přípravek dosahuje proti ramulariové skvrnitosti ječmene průměrné účinnosti.

Vliv aplikace přípravku na výnos a kvalitu výnosu u pšenice jarní a kvalitu výnosu u žita konzultujte s držitelem povolení k přípravku.

Citlivost odrůd pšenice jarní konzultujte s držitelem povolení k přípravku.

Přípravek může způsobit poškození širokolistých plodin, při aplikaci zamezte úletu na sousední porosty.

Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k účinné látce azoxystrobin. Přípravek nesmí být použit, hrozí-li nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované plochy.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice, ječmen, žito, tritikale

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Ječmen jarní Ramulariová skvrnitost ječmene 30–59 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Ječmen jarní Rez ječná 30–59 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Ječmen jarní Padlí travní 30–59 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Ječmen ozimý Padlí travní 30–59 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Ječmen ozimý Ramulariová skvrnitost ječmene 30–59 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Ječmen ozimý Rez ječná 30–59 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Pšenice jarní Padlí travní 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Pšenice jarní Rez plevová 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Pšenice jarní Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Padlí travní 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez plevová 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Tritikale jarní Rez pšeničná 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Tritikale jarní Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Tritikale jarní Padlí travní 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Tritikale jarní Rez plevová 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Tritikale jarní Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Rez pšeničná 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Padlí travní 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Rez plevová 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Žito jarní Rez plevová 30–59 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Žito jarní Padlí travní 30–59 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Žito jarní Rez žitná 30–59 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Žito jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Žito ozimé Padlí travní 30–59 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Žito ozimé Rez žitná 30–59 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Žito ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Žito ozimé Rez plevová 30–59 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Insekticid Huter SPU
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
6%
2%
24%
4%
50%
detail