Chemap Agro s.r.o.

RUBRIC XL

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice, tritikale, žito

200–300 l/ha

postřik

Přípravek dosahuje proti ramulariové skvrnitosti ječmene průměrné účinnosti.

Vliv aplikace přípravku na výnos a kvalitu výnosu u pšenice jarní a kvalitu výnosu u žita konzultujte s držitelem povolení k přípravku.

Citlivost odrůd pšenice jarní konzultujte s držitelem povolení k přípravku.

Přípravek může způsobit poškození širokolistých plodin, při aplikaci zamezte úletu na sousední porosty.

Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k účinné látce azoxystrobin. Přípravek nesmí být použit, hrozí-li nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované plochy.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice, ječmen, žito, tritikale

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Padlí travní 30–59 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Ječmen jarní Ramulariová skvrnitost ječmene 30–59 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Ječmen jarní Rez ječná 30–59 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Ječmen ozimý Padlí travní 30–59 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Ječmen ozimý Ramulariová skvrnitost ječmene 30–59 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Ječmen ozimý Rez ječná 30–59 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Pšenice jarní Padlí travní 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Pšenice jarní Rez plevová 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Pšenice jarní Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Padlí travní 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez plevová 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Tritikale jarní Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Tritikale jarní Rez pšeničná 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Tritikale jarní Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Tritikale jarní Padlí travní 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Tritikale jarní Rez plevová 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Rez pšeničná 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Padlí travní 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Rez plevová 30–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Žito jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Žito jarní Rez plevová 30–59 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Žito jarní Padlí travní 30–59 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Žito jarní Rez žitná 30–59 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Žito ozimé Padlí travní 30–59 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Žito ozimé Rez žitná 30–59 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Žito ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Žito ozimé Rez plevová 30–59 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
detail