BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

SCAB 480 SC

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 25 m vzhledem k povrchové vodě.Při použití 50 % trysky k redukci úletu je nutné dodržet ochrannou vzdálenost 18 m od povrchových vod, při použití 75 % trysky k redukci úletu je třebad održet chrannou vzdálenost 14 m od povrchových vod a při použití 90 % trysky k redukci úletu je ochranná vzdálenost 6 m od okraje povrchových vod.

DO: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
Interval mezi aplikacemi
jádroviny
1000 l/ha
postřik, rosení
10×
7–10 dnů

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

jádroviny

25

18

14

6

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu. 

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hrušeň Strupovitost hrušně od 51 BBCH 21 1,88 kg 1000 l max. 10×/rok
Jabloň Strupovitost jabloně od 51 BBCH 21 1,88 kg 1000 l max. 10×/rok
Okrasné rostliny Skvrnitost listů 13–69 BBCH AT 0,2 % 200–600 l max. 3×/rok
Okrasné školky Skvrnitost listů 13–69 BBCH AT 0,2 % 200–400 l pole, skleníky, max. 3×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ovocné školky Skvrnitost listů 13–69 BBCH AT 0,2 % 200–400 l pole, skleníky, max. 3×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Rajče Plíseň bramboru na rajčatech 71–85 BBCH 21 1,5-1,8 kg 150–1000 l max. 3×
detail