Chemap Agro s.r.o.

SCAB 80 WG

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4-25 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

Interval mezi aplikacemi

jádroviny

1000 l/ha

postřik, rosení

max. 10× za rok

7–10 dnů

okrasné rostliny

200–600 l/ha

postřik, rosení

max. 3× za rok

7–10 dnů

Zákazy a omezení

Plodina, oblast použití

Zákaz a omezení

okrasné rostliny

nepoužívat v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

jádroviny

25

20

15

6

okrasné rostliny > 150 cm

18

12

6

6

okrasné rostliny > 50 cm

4

4

4

4

Jádroviny: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 20 m vegetačního pásu.

Okrasné rostliny > 150 cm: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.

Minoritní registrace - okrasné školky, ovocné školky

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

Interval mezi aplikacemi

okrasné školky, ovocné školky

200–400 l/ha

postřik, rosení

3× za rok

10 dní

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

okrasné a ovocné školky ? 150 cm

18

12

6

6

okrasné a ovocné školky ? 50 cm

4

4

4

4

Okrasné a ovocné školky ? 150 cm

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hrušeň Strupovitost hrušně od 51 BBCH 21 1,88 kg 1000 l max. 10×
Jabloň Strupovitost jabloně od 51 BBCH 21 1,88 kg 1000 l max. 10×
detail