BASF
BASF
BASF

AGRA

SCALA

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Agrinova
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4-18 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

Interval mezi aplikacemi

jádroviny - strupovitost

500–1500 l/ha

(max. 500 l/ha/m výšky koruny)

 

postřik, rosení

 

4× za rok

7–10 dnů

jabloň, hrušeň - skládkové choroby

200–2000 l/ha

10 dnů

jahodník

max. 2000 l/ha

postřik, rosení

1× za rok

-

réva

400–1600 l/ha

(max. 800 l/ha do BBCH 61)

postřik, rosení

1× za rok

-

Účinnost přípravku byla u skládkových chorob jádrovin ověřena proti Neofabrea perennans, Neofabrea vagabunda, Neofabrea malicortitis (kruhová hnědá hniloba jablek), Monilia fructigena (moniliová hniloba jablek) a Botryotinia fuckeliana (šedá hniloba).

LWA = (ošetřená výška koruny × 2 × 10 000) / šířka meziřadí

Při aplikaci na skládkové choroby jádrovin nepřekračujte dávkování maximální dávku 1,5 l/ha.

Při snižování dávky přípravku podle LWA sadu se zároveň úměrně snižuje dávka vody.

Upřesnění počtu aplikací do jádrovin: přípravek může být aplikován do jádrovin maximálně 4× a nesmí být překročena celková dávka 6,0 l/ha. Z toho v jednotlivých indikacích může být aplikován maximálně 3×.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

jahody

4

4

4

4

réva

6

6

6

6

jádroviny

18

14

8

4

Jahody: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Jádroviny: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <18 m.

Minoritní registrace

Skleník je definován Nařízením (ES) č. 1107/2009.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

Interval mezi aplikacemi

cibule, pór, mrkev

300–600 l/ha

postřik

10 dnů

okurka, cuketa, patizon, tykev

600 l/ha do 50 cm,

900 l/ha 50–125 cm,

1 200 l/ha nad 125 cm

postřik

10 dnů

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cibule Botryotiniová skvrnitost listů cibule 19–48 BBCH 14 2 l pole, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Cuketa Plíseň šedá 61–89 BBCH, do 50 cm 3 1 l 600 l skleníky, max. 3×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Cuketa Plíseň šedá 61–89 BBCH, nad 125 cm 3 2 l 1200 l skleníky, max. 3×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Cuketa Plíseň šedá 61–89 BBCH, 50–125 cm 3 1,5 l 900 l skleníky, max. 3×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Hrušeň Skládkové choroby 79–89 BBCH 7 1,5 l max. 3× za rok
Hrušeň Strupovitost hrušně do 69 BBCH, podle signalizace AT 1,125 l (0,375 l/ha/m výšky koruny) max. 3× za rok
Jabloň Strupovitost jabloně do 69 BBCH, podle signalizace AT 1,125 l (0,375 l/ha/m výšky koruny) max. 3× za rok
Jabloň Skládkové choroby 79–89 BBCH 7 1,5 l (1,0 l/10 000 m2 LWA) max. 3× za rok
Jahodník Plíseň šedá - jahodník na počátku květu nebo uprostřed kvetení nebo na konci kvetení 7 2,5 l max. 1× za rok
Mrkev Suchá (alternariová) skvrnitost listů mrkve 41–49 BBCH 21 2 l pole, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okurka Plíseň šedá 61–89 BBCH, do 50 cm 3 1 l 600 l skleníky, max. 3×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okurka Plíseň šedá 61–89 BBCH, nad 125 cm 3 2 l 1200 l skleníky, max. 3×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okurka Plíseň šedá 61–89 BBCH, 50–125 cm 3 1,5 l 900 l skleníky, max. 3×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Patizon Plíseň šedá 61–89 BBCH, do 50 cm 3 1 l 600 l skleníky, max. 3×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Patizon Plíseň šedá 61–89 BBCH, nad 125 cm 3 2 l 1200 l skleníky, max. 3×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Patizon Plíseň šedá 61–89 BBCH, 50–125 cm 3 1,5 l 900 l skleníky, max. 3×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pór Alternáriová skvrnitost cibule 19–49 BBCH 14 2 l pole, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Réva vinná Plíseň šedá - vinná réva do 61 BBCH, podle signalizace 28 1 l max. 1× za rok
Réva vinná Plíseň šedá - vinná réva 61–75 BBCH, podle signalizace 28 2 l max. 1× za rok
Tykev Plíseň šedá 61–89 BBCH, nad 125 cm 3 2 l 1200 l skleníky, max. 3×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Tykev Plíseň šedá 61–89 BBCH, 50–125 cm 3 1,5 l 900 l skleníky, max. 3×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Tykev Plíseň šedá 61–89 BBCH, do 50 cm 3 1 l 600 l skleníky, max. 3×, minor. reg.: ÚKZÚZ
detail