BASF
BASF
BASF

AGRA

SCORE 250 EC

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

SCORE 250 EC

Varistar
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

celer

400–600 l/ha

postřik

14 dnů

jádroviny

100–600 l/ha

postřik, rosení

3× za rok

8–12 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

jádroviny

20

14

9

6

celer

4

4

4

4

Jádroviny: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

Celer: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Minoritní registace

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

Interval mezi aplikacemi

jahodník

2000 l/ha

postřik, rosení

3× za rok

maliník, ostružiník

1000 l/ha

postřik, rosení

2× za rok

7–10 dnů

okrasné rostliny

1000 l/ha

postřik, rosení

2× za rok

7–14 dnů

ovocné a okrasné školky

200–1000 l/ha

postřik, rosení

4× za rok

okurka, rajče, paprika

1000–2000 l/ha

postřik, rosení

10–14 dnů

pažitka

200–400 l/ha

postřik

1× za rok

-

Okrasné rostliny: Druhová a odrůdová citlivost: není známa, před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost na malém vzorku rostlin v daných podmínkách.

Rajče, paprika, okurka: Dávka vody se volí podle výšky rostlin. Dávkování přípravku podle výšky rostlin: do 50 cm 0,4 l/ha; 50–125 cm 0,6 l/ha; nad 125 cm 0,8 l/ha.

Skleník je definován nařízením (ES) č. 1107/2009.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

ovocné a okrasné školky do 50 cm

4

4

4

4

ovocné a okrasné školky 50–150 cm

6

6

6

6

ovocné a okrasné školky nad 150 cm

20

14

9

6

jahodník, pažitka

4

4

4

4

maliník, ostružiník

9

4

4

4

Ovocné a okrasné školky do 50 cm: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Ovocné a okrasné školky 50–150 cm: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Ovocné a okrasné školky nad 150 cm: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod ? 20m.

Jahodník, pažitka: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Maliník, ostružiník: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 9 m

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Celer Septoriová skvrnitost celeru od konce června 14 0,2 l
Hrušeň Strupovitost hrušně 61–84 BBCH 49 0,2 l
Jabloň Strupovitost jabloně 61–84 BBCH 49 0,2 l
Jahodník Bílá skvrnitost listů jahodníku před květem, po sklizni 3 0,4 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Jahodník Hnědnutí listů jahodníku před květem, po sklizni 3 0,4 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Jahodník Skvrnitosti listů jahodníku před květem, po sklizni 3 0,4 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Maliník Didymelové odůmírání maliníku před květem, po sklizni, při prvním výskytu 7 0,4 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Maliník Rez maliníková před květem, po sklizni, při prvním výskytu 7 0,4 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Okrasné rostliny Listové skvrnitosti okrasných rostlin preventivně nebo při prvním výskytu 2 0,02 % do počátku skanutí OL pro vstup do porostu a následné práce, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okrasné rostliny Padlí preventivně nebo při prvním výskytu 2 0,2 l plošné použití OL pro vstup do porostu a následné práce, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okrasné rostliny Rzi - okrasné rostliny preventivně nebo při prvním výskytu 2 0,2 l plošné použití OL pro vstup do porostu a následné práce, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okrasné rostliny Padlí preventivně nebo při prvním výskytu 2 0,02 % do počátku skanutí OL pro vstup do porostu a následné práce, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okrasné rostliny Listové skvrnitosti okrasných rostlin preventivně nebo při prvním výskytu 2 0,2 l plošné použití OL pro vstup do porostu a následné práce, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okrasné rostliny Rzi - okrasné rostliny preventivně nebo při prvním výskytu 2 0,02 % do počátku skanutí OL pro vstup do porostu a následné práce, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okrasné školky Padlí AT 0,2 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Okrasné školky Skvrnitost listů AT 0,2 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Okurka Padlí 3 0,4-0,8 l skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ostružiník Didymelové odůmírání maliníku před květem, po sklizni, při prvním výskytu 7 0,4 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Ostružiník Rez maliníková před květem, po sklizni, při prvním výskytu 7 0,4 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Ovocné školky Skvrnitost listů AT 0,2 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Ovocné školky Padlí AT 0,2 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Paprika Padlí 3 0,4-0,8 l skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pažitka Rzi - zelenina po výsadbě od BBCH 19, na počátku výskytu 0,4 l venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pažitka Plíseň cibulová po výsadbě od BBCH 19, na počátku výskytu 0,4 l venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pažitka Padlí po výsadbě od BBCH 19, na počátku výskytu 0,4 l venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ
Rajče Padlí 3 0,4-0,8 l skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
detail