BASF
BASF
BASF

AGRA

SEEDRON

Účinná látka

SEEDRON

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

pšenice, ječmen, tritikale, žito, oves

0–1,5 l/100 kg osiva

moření

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Sněť prašná ječná moření osiva AT 1 l/t 0–15 l vody/t výsevek 100–250 kg/ha
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene moření osiva AT 1 l/t 0–15 l vody/t výsevek 100–250 kg/ha
Ječmen jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 1 l/t 0–15 l vody/t výsevek 100–250 kg/ha
Ječmen jarní Pruhovitost ječná moření osiva AT 1 l/t 0–15 l vody/t výsevek 100–250 kg/ha
Ječmen jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1 l/t 0–15 l vody/t výsevek 100–250 kg/ha
Ječmen ozimý Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1 l/t 0–15 l vody/t výsevek 100–250 kg/ha
Ječmen ozimý Sněť prašná ječná moření osiva AT 1 l/t 0–15 l vody/t výsevek 100–250 kg/ha
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene moření osiva AT 1 l/t 0–15 l vody/t výsevek 100–250 kg/ha
Ječmen ozimý Plíseň sněžná moření osiva AT 1 l/t 0–15 l vody/t výsevek 100–250 kg/ha
Ječmen ozimý Pruhovitost ječná moření osiva AT 1 l/t 0–15 l vody/t výsevek 100–250 kg/ha
Oves jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1 l/t 0–15 l vody/t výsevek 100–250 kg/ha
Oves jarní Sněť ovesná moření osiva AT 1 l/t 0–15 l vody/t výsevek 100–250 kg/ha
Oves jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 1 l/t 0–15 l vody/t výsevek 100–250 kg/ha
Oves ozimý Sněť ovesná moření osiva AT 1 l/t 0–15 l vody/t výsevek 100–250 kg/ha
Oves ozimý Plíseň sněžná moření osiva AT 1 l/t 0–15 l vody/t výsevek 100–250 kg/ha
Oves ozimý Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1 l/t 0–15 l vody/t výsevek 100–250 kg/ha
Pšenice jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1 l/t 0–15 l vody/t výsevek 100–250 kg/ha
Pšenice jarní Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 1 l/t 0–15 l vody/t výsevek 100–250 kg/ha
Pšenice jarní Sněť prašná pšeničná moření osiva AT 1 l/t 0–15 l vody/t výsevek 100–250 kg/ha
Pšenice jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 1 l/t 0–15 l vody/t výsevek 100–250 kg/ha
Pšenice jarní Sněť mazlavá hladká moření osiva AT 1 l/t 0–15 l vody/t výsevek 100–250 kg/ha
Pšenice ozimá Sněť mazlavá hladká moření osiva AT 1 l/t 0–15 l vody/t výsevek 100–250 kg/ha
Pšenice ozimá Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1 l/t 0–15 l vody/t výsevek 100–250 kg/ha
Pšenice ozimá Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 1 l/t 0–15 l vody/t výsevek 100–250 kg/ha
Pšenice ozimá Sněť prašná pšeničná moření osiva AT 1 l/t 0–15 l vody/t výsevek 100–250 kg/ha
Pšenice ozimá Plíseň sněžná moření osiva AT 1 l/t 0–15 l vody/t výsevek 100–250 kg/ha
Tritikale jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 1 l/t 0–15 l vody/t výsevek 100–250 kg/ha
Tritikale jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1 l/t 0–15 l vody/t výsevek 100–250 kg/ha
Tritikale jarní Sněť stébelná moření osiva AT 1 l/t 0–15 l vody/t výsevek 100–250 kg/ha
Tritikale ozimé Plíseň sněžná moření osiva AT 1 l/t 0–15 l vody/t výsevek 100–250 kg/ha
Tritikale ozimé Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1 l/t 0–15 l vody/t výsevek 100–250 kg/ha
Tritikale ozimé Sněť stébelná moření osiva AT 1 l/t 0–15 l vody/t výsevek 100–250 kg/ha
Žito jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1 l/t 0–15 l vody/t výsevek 100–250 kg/ha
Žito jarní Sněť stébelná moření osiva AT 1 l/t 0–15 l vody/t výsevek 100–250 kg/ha
Žito jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 1 l/t 0–15 l vody/t výsevek 100–250 kg/ha
Žito ozimé Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1 l/t 0–15 l vody/t výsevek 100–250 kg/ha
Žito ozimé Sněť stébelná moření osiva AT 1 l/t 0–15 l vody/t výsevek 100–250 kg/ha
Žito ozimé Plíseň sněžná moření osiva AT 1 l/t 0–15 l vody/t výsevek 100–250 kg/ha
detail