BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

SEGURIS BOLD

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů.

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

ječmen, pšenice

100–400 l/ha

postřik

14 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

ječmen a pšenice

5

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m. 

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Rez ječná 31–59 BBCH AT 1 l 100–400 l max. 2×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 31–59 BBCH AT 1 l 100–400 l max. 2×
Ječmen jarní Ramulariová skvrnitost ječmene 31–59 BBCH AT 1 l 100–400 l max. 2×
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 31–59 BBCH AT 1 l 100–400 l max. 2×
Ječmen jarní Padlí travní 31–59 BBCH AT 1 l 100–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Padlí travní 31–59 BBCH AT 1 l 100–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Rez ječná 31–59 BBCH AT 1 l 100–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 31–59 BBCH AT 1 l 100–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Ramulariová skvrnitost ječmene 31–59 BBCH AT 1 l 100–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 31–59 BBCH AT 1 l 100–400 l max. 2×
Pšenice jarní Rez pšeničná 31–59 BBCH AT 1 l 100–400 l max. 2×
Pšenice jarní Braničnatka plevová 31–59 BBCH AT 1 l 100–400 l max. 2×
Pšenice jarní Rez plevová 31–59 BBCH AT 1 l 100–400 l max. 2×
Pšenice jarní Padlí travní 31–59 BBCH AT 1 l 100–400 l max. 2×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 31–59 BBCH AT 1 l 100–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 31–59 BBCH AT 1 l 100–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 31–59 BBCH AT 1 l 100–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 31–59 BBCH AT 1 l 100–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez plevová 31–59 BBCH AT 1 l 100–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Padlí travní 31–59 BBCH AT 1 l 100–400 l max. 2×
detail