Chemap Agro s.r.o.

SERENO

Účinná látka

Balení

COEX HDPE/PA kanystr 5 kg

Charakteristika

Postřikový přípravek ve formě vodorozpustného granulátu k ochraně brambor proti plísni bramborové.
Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody
SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (>= 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 100 m.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
SPa1 - K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinné látky typu QoI (strobiluriny, famoxadone a fenamidone) vícekrát než 3× za vegetační sezonu.

Působení

Sereno spolehlivě chrání stávající nať, nové přírůstky a hlízy proti napadení plísní bramborovou. Působí preventivně a kurativně.
Sereno v sobě kombinuje dvě účinné látky. Fenamidone je pro pěstitele brambor zcela novou účinnou látkou, ze skupiny imidazolů. Zabraňuje klíčení sporangií inhibicí dýchání mitochondrií. Po aplikaci proniká přes listy a stonky do rostlin a je zde akropetálně rozváděn. Dokáže tak bezpečně ochránit i nové přírůstky.
Jeho předností je také dlouhé protektivní působení.
Velmi dobré protektivní účinky má také druhá účinná látka Serena - mancozeb. Obě látky působí na všechny kmeny plísně bramborové. Přípravek je proto velmi vhodný i v případě výskytu kmenů plísně bramborové rezistentních k jiným fungicidům.

Odstup srážek od aplikace: Sereno je velmi odolné vůči smyvu deštěm a srážky 60 minut po aplikaci již jeho účinnost nijak nesnižují.

Doporučení

Brambory
Přípravek se v bramborách používá hlavně pro první aplikace postřikového plánu, kde je možno využít jeho vlastností, zejména systémového působení. Sereno se dále výborně uplatňuje i v závěrečných postřicích, kdy navíc účinkuje proti alternáriové skvrnitosti brambor a chrání hlízy před napadením plísní bramborovou.
Sereno působí také proti stonkové formě plísně bramborové.
Výborně se hodí do postřikových plánů v systému s přípravkem Casoar.
Sereno je možné aplikovat na základě signalizace nebo preventivně. Vhodnou dávku volíme v závislosti na zvolené strategii a infekčním tlaku.
• Při preventivní aplikaci („kalendářní metoda“) doporučujeme použít přípravek v dávce 1,0–1,5 kg/ha v intervalech 7–10 dní.
Strategii volíme s ohledem na konkrétní povětrnostní podmínky.
• Při aplikaci podle signalizace doporučujeme spíše vyšší dávku (1,5 kg/ha)..
Nejvyšší počet aplikací v roce: 3. .
Interval mezi aplikacemi: 7–10 dní..
Aplikační způsob: pozemní postřik. .
Termín aplikace: od fáze BBCH 15.

Popis mísitelnosti

Sereno je mísitelní s insekticidy Decis, Calypso, případně s desikantem Basta. Možná je také aplikace s některými listovými hnojivy. Mísitelnost s hnojivy je vhodné nejprve ověřit.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Plíseň bramboru preventivně od BBCH 15 7 1,5 kg 200–600 l max. 3×, Interval mezi aplikacemi 7–10 dní
detail