Chemap Agro s.r.o.

SERENO

Účinná látka

Balení

COEX HDPE/PA kanystr 5 kg

Charakteristika

Postřikový přípravek ve formě vodorozpustného granulátu k ochraně brambor proti plísni bramborové.
Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody
SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (>= 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 100 m.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
SPa1 - K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinné látky typu QoI (strobiluriny, famoxadone a fenamidone) vícekrát než 3× za vegetační sezonu.

Působení

Sereno spolehlivě chrání stávající nať, nové přírůstky a hlízy proti napadení plísní bramborovou. Působí preventivně a kurativně.
Sereno v sobě kombinuje dvě účinné látky. Fenamidone je pro pěstitele brambor zcela novou účinnou látkou, ze skupiny imidazolů. Zabraňuje klíčení sporangií inhibicí dýchání mitochondrií. Po aplikaci proniká přes listy a stonky do rostlin a je zde akropetálně rozváděn. Dokáže tak bezpečně ochránit i nové přírůstky.
Jeho předností je také dlouhé protektivní působení.
Velmi dobré protektivní účinky má také druhá účinná látka Serena - mancozeb. Obě látky působí na všechny kmeny plísně bramborové. Přípravek je proto velmi vhodný i v případě výskytu kmenů plísně bramborové rezistentních k jiným fungicidům.

Odstup srážek od aplikace: Sereno je velmi odolné vůči smyvu deštěm a srážky 60 minut po aplikaci již jeho účinnost nijak nesnižují.

Doporučení

Brambory
Přípravek se v bramborách používá hlavně pro první aplikace postřikového plánu, kde je možno využít jeho vlastností, zejména systémového působení. Sereno se dále výborně uplatňuje i v závěrečných postřicích, kdy navíc účinkuje proti alternáriové skvrnitosti brambor a chrání hlízy před napadením plísní bramborovou.
Sereno působí také proti stonkové formě plísně bramborové.
Výborně se hodí do postřikových plánů v systému s přípravkem Casoar.
Sereno je možné aplikovat na základě signalizace nebo preventivně. Vhodnou dávku volíme v závislosti na zvolené strategii a infekčním tlaku.
• Při preventivní aplikaci („kalendářní metoda“) doporučujeme použít přípravek v dávce 1,0–1,5 kg/ha v intervalech 7–10 dní.
Strategii volíme s ohledem na konkrétní povětrnostní podmínky.
• Při aplikaci podle signalizace doporučujeme spíše vyšší dávku (1,5 kg/ha)..
Nejvyšší počet aplikací v roce: 3. .
Interval mezi aplikacemi: 7–10 dní..
Aplikační způsob: pozemní postřik. .
Termín aplikace: od fáze BBCH 15.

Popis mísitelnosti

Sereno je mísitelní s insekticidy Decis, Calypso, případně s desikantem Basta. Možná je také aplikace s některými listovými hnojivy. Mísitelnost s hnojivy je vhodné nejprve ověřit.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Plíseň bramboru preventivně od BBCH 15 7 1,5 kg 200–600 l max. 3×, Interval mezi aplikacemi 7–10 dní
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail