Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

SFERA 535 SC

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do cukrovky a řepy salátové.
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.
SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

cukrovka

200–400 l/ha

postřik

21 dnů

slunečnice, pšenice, tritikale, žito

200–400 l/ha

postřik

Přípravek dosahuje proti braničnatce pšeničné v pšenici, žitě a tritikale průměrné účinnosti.

Pokud je uvedeno rozmezí dávkování přípravku, použijte vyšší dávku z uvedeného rozmezí při vysokém infekčním tlaku.

Ošetření přípravkem Sfera 535 SC může pozitivně i negativně ovlivnit obsah sodíku a obsah amidického dusíku v cukrovce.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

obilniny, cukrovka, slunečnice

4

4

4

4

Minoritní použití - řepa salátová červená, žlutá, bílá

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepa

200–400 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepa

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cukrovka Padlí řepné 31–49 BBCH 21 0,35 l 200–400 l max. 2×
Cukrovka Cerkosporióza (skvrnatička) 31–49 BBCH 21 0,3 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Padlí travní 30–69 BBCH 35 0,4 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH 35 0,5 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka plevová 30–69 BBCH 35 0,5 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 0,4 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 30–69 BBCH 35 0,5 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 0,4 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Padlí travní 30–69 BBCH 35 0,4 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH 35 0,5 l 200–400 l max. 1×
Řepa červená Padlí řepné 31–49 BBCH, preventivně, nejpozději při prvním výskytu choroby 21 0,35 l 200–400 l max. 1×; platí pro řepa salátová červená, žlutá, bílá; minor. reg.: ÚKZÚZ
Slunečnice Alternariová skvrnitost slunečnice 20–69 BBCH AT 0,4 l 200–400 l max. 1×
Slunečnice Fómová hniloba slunečnice 20–69 BBCH AT 0,4 l 200–400 l max. 1×
Slunečnice Hlízenka obecná 20–69 BBCH AT 0,4 l 200–400 l max. 1×
Slunečnice Plíseň šedá 20–69 BBCH AT 0,3-0,4 l 200–400 l max. 1×
Tritikale jarní Padlí travní 30–69 BBCH 35 0,4 l 200–400 l max. 1×
Tritikale jarní Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH 35 0,5 l 200–400 l max. 1×
Tritikale jarní Braničnatka plevová 30–69 BBCH 35 0,5 l 200–400 l max. 1×
Tritikale jarní Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 0,4 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka plevová 30–69 BBCH 35 0,5 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 0,4 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Padlí travní 30–69 BBCH 35 0,4 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH 35 0,5 l 200–400 l max. 1×
Žito jarní Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 0,4 l 200–400 l max. 1×
Žito jarní Padlí travní 30–69 BBCH 35 0,4 l 200–400 l max. 1×
Žito jarní Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH 35 0,5 l 200–400 l max. 1×
Žito jarní Braničnatka plevová 30–69 BBCH 35 0,5 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH 35 0,5 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Braničnatka plevová 30–69 BBCH 35 0,5 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 0,4 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Padlí travní 30–69 BBCH 35 0,4 l 200–400 l max. 1×
detail