Chemap Agro s.r.o.

SINCONIL

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 5 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m.
DO: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, ječmen

200 l/ha

postřik

Přípravek dosahuje proti rynchosporiové skvrnitosti v ječmeni průměrné účinnosti.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá a jarní, ječmen ozimý a jarní

5

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–51 BBCH AT 2 l 200 l max. 1×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 30–51 BBCH AT 2 l 200 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH AT 2 l 200 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka plevová 30–69 BBCH AT 2 l 200 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH AT 2 l 200 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 30–69 BBCH AT 2 l 200 l max. 1×
detail