Chemap Agro s.r.o.

SOPRANO

Účinná látka

SOPRANO

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů dodržujte neošetřené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Maximální počet aplikací: 2× v plodině

Dávka vody: 200–600 l vody/ha

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
bez redukce
tryska
50 %
tryska
75 %
tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních necílových organizmů [m]
obiloviny
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 28 1 l 200–600 l max. 2×
Ječmen jarní Rez ječná 28 1 l 200–600 l max. 2×
Ječmen jarní Padlí travní 28 1 l 200–600 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 28 1 l 200–600 l max. 2×
Pšenice ozimá Padlí travní 28 1 l 200–600 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez plevová 28 1 l 200–600 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 28 1 l 200–600 l max. 2×
detail