Chemap Agro s.r.o.

SPIKE

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
DO: Ochranná vzdálenost, neošetřená tímto přípravkem, od okraje ošetřovaného pozemku je 20 metrů.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

pšenice, žito, tritikale, ječmen

200–400 l/ha

postřik

21 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice, žito, tritikale, ječmen

4

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Rez plevová 30–65 BBCH 35 1 l 200–400 l
Ječmen jarní Rez ječná 30–65 BBCH 35 1 l 200–400 l
Ječmen ozimý Rez plevová 30–65 BBCH 35 1 l 200–400 l
Ječmen ozimý Rez ječná 30–65 BBCH 35 1 l 200–400 l
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 1 l 200–400 l
Pšenice jarní Rez plevová 30–69 BBCH 35 1 l 200–400 l
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 1 l 200–400 l
Pšenice ozimá Rez plevová 30–69 BBCH 35 1 l 200–400 l
Tritikale jarní Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 1 l 200–400 l
Tritikale jarní Rez plevová 30–69 BBCH 35 1 l 200–400 l
Tritikale ozimé Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 1 l 200–400 l
Tritikale ozimé Rez plevová 30–69 BBCH 35 1 l 200–400 l
Žito jarní Rez plevová 30–69 BBCH 35 1 l 200–400 l
Žito jarní Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 1 l 200–400 l
Žito ozimé Rez plevová 30–69 BBCH 35 1 l 200–400 l
Žito ozimé Rez pšeničná 30–69 BBCH 35 1 l 200–400 l
detail