Chemap Agro s.r.o.

SWING TOP

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenoust s ohledem na vodní organismy 4 m od povrchových vod.
DO: Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích se sklonem větším jak 3 stupně, které se svažují k povrchovým vodám.

Doporučení

Maximální počet aplikací přípravku na plodinu: 1×

Přípravek rovněž dosahuje částečné vedlejší účinnosti proti padlí travnímu na pšenici.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

SPa1 K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravky, které obsahují účinnou látku typu QoI (strobiluriny, famoxadone a fenamidone) vícekrát než 2× za vegetační sezonu.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu QoI a azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve během životního cyklu houby. Nespoléhejte na případný kurativní potenciál přípravku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
pšenice
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Pšenice jarní Braničnatka plevová 35 1,5 l max. 1×
Pšenice jarní Rez pšeničná 35 1,5 l max. 1×
Pšenice jarní Fusariózy klasů 35 1,5 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 35 1,5 l max. 1×
Pšenice ozimá Fusariózy klasů 35 1,5 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 35 1,5 l max. 1×
detail