Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

TALENDO

Účinná látka

Charakteristika

Postřikový fungicid ve formě emulzního koncentrátu pro ředění vodou na ochranu pšenice a ječmene proti padlí. Další registrované obchodní jméno přípravku Talius

TALENDO

Renofarmy
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých půdách (se sklonem větším než 3 stupně), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 10 m.
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 10 m vzhledem k povrchové vodě. 50 % redukce ke zkrácení ochranné vzdálenosti nestačí, při 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 6 m.

Působení

Proquinazid je chinazolinový fungicid s novým mechanismem účinku, který účinkuje lokálně systémově a specificky proti houbovým patogenům ze skupiny padlí (obilniny, réva vinná). Proquinazid účinkuje preventivně. Inhibuje tvorbu apresorií padlí, zabraňuje klíčení spór a indukuje reakci obranných genů hostitele. Přípravek účinkuje dlouhodobě po dobu 6-8 týdnů (jediná aplikace) a nevykazuje zkříženou rezistenci vůči quinoxyfenu, strobilurinům ani triazolovým či morfolinovým fungicidům.

Doporučení

Interval mezi ošetřením: 10–14 dní.
Max. počet ošetření za vegetaci: 3×
Termín ošetření: preventivně podle signalizace nebo při ohrožení od BBCH 15 (5 listů) do BBCH 81 (počátek zrání)
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azanaftalenů (prochinazid, chinoxyfen) vícekrát než 4 x v průběhu vegetace a maximálně 2× za sebou, poté přerušte sled ošetření přípravkem s odlišným mechanizmem působení.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory.
V etiketě nelze uvádět v části působení přípravku pro révu dobu trvání účinku 6–8 týdnů.
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
vinná réva
10
10
6
6

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Réva vinná Padlí révové od BBCH 61 (počátek kvetení), preventivně podle signalizace nebo při ohrožení 28 0,25 l min. koncentrace 0,025% max. 1000 l
Réva vinná Padlí révové do BBCH 61 (počátek kvetení), preventivně podle signalizace nebo při ohrožení 28 0,125 l min. koncentrace 0,025% max. 500 l
detail