BASF
BASF
BASF

AGRA

TALIUS

Účinná látka

Balení

10 x 1 l HDPE

Charakteristika

Postřikový fungicid ve formě emulzního koncentrátu pro ředění vodou na ochranu pšenice a ječmene proti padlí.

TALIUS

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Působení

Proquinazid je chinazolinový fungicid s novým mechanismem účinku, který účinkuje lokálně systémově a specificky proti houbovým patogenům ze skupiny padlí (obilniny, réva vinná). Proquinazid účinkuje preventivně. Inhibuje tvorbu apresorií padlí, zabraňuje klíčení spór a indukuje reakci obranných genů hostitele. Přípravek účinkuje dlouhodobě po dobu 6-8 týdnů (jediná aplikace) a nevykazuje zkříženou rezistenci vůči quinoxyfenu, strobilurinům ani triazolovým či morfolinovým fungicidům.

Doporučení

Termín aplikace:

- BBCH plodiny - pšenice v BBCH 25–65, ječmen v BBCH 25–49

- vývojová fáze škodlivého organizmu - preventivně

Aplikační dávka vody: 200–400 l vody na/ha

Maximální počet aplikací za vegetační období plodiny: max. 2×

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azanaftalenů (prochinazid, chinoxyfen) po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
ječmen, pšenice
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Padlí travní BBCH 25–49, preventivně 42 0,25 l 200–400 l max. 2x
Ječmen ozimý Padlí travní BBCH 25–49, preventivně 42 0,25 l 200–400 l max. 2x
Pšenice jarní Padlí travní BBCH 25–65, preventivně 42 0,25 l 200–400 l max. 2x
Pšenice ozimá Padlí travní BBCH 25–65, preventivně 42 0,25 l 200–400 l max. 2x
detail