Chemap Agro s.r.o.

TALIUS

Účinná látka

Balení

10 x 1 l HDPE

Charakteristika

Postřikový fungicid ve formě emulzního koncentrátu pro ředění vodou na ochranu pšenice a ječmene proti padlí.

TALIUS

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Působení

Proquinazid je chinazolinový fungicid s novým mechanismem účinku, který účinkuje lokálně systémově a specificky proti houbovým patogenům ze skupiny padlí (obilniny, réva vinná). Proquinazid účinkuje preventivně. Inhibuje tvorbu apresorií padlí, zabraňuje klíčení spór a indukuje reakci obranných genů hostitele. Přípravek účinkuje dlouhodobě po dobu 6-8 týdnů (jediná aplikace) a nevykazuje zkříženou rezistenci vůči quinoxyfenu, strobilurinům ani triazolovým či morfolinovým fungicidům.

Doporučení

Termín aplikace:

- BBCH plodiny - pšenice v BBCH 25–65, ječmen v BBCH 25–49

- vývojová fáze škodlivého organizmu - preventivně

Aplikační dávka vody: 200–400 l vody na/ha

Maximální počet aplikací za vegetační období plodiny: max. 2×

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azanaftalenů (prochinazid, chinoxyfen) po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
ječmen, pšenice
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Padlí travní BBCH 25–49, preventivně 42 0,25 l 200–400 l max. 2x
Ječmen ozimý Padlí travní BBCH 25–49, preventivně 42 0,25 l 200–400 l max. 2x
Pšenice jarní Padlí travní BBCH 25–65, preventivně 42 0,25 l 200–400 l max. 2x
Pšenice ozimá Padlí travní BBCH 25–65, preventivně 42 0,25 l 200–400 l max. 2x
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Insekticid Huter SPU
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
23%
4%
51%
detail