Chemap Agro s.r.o.

TANGO SUPER

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Při aplikaci do cukrovky: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 12 m vzhledem k povrchové vodě.Při 50% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 6 m, při 75% a 90% redukci úletu na 4 m.
- Při aplikaci do obilnin: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 14 m vzhledem k povrchové vodě.Při 50% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 6 m, při 75% a 90% redukci úletu na 4 m.
- S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Doporučení

Aplikační dávka vody: 200–400 l/ha

Počet aplikací: max. 2×

Interval mezi aplikacemi: 21 dní

Aplikujte preventivně, nejpozději při prvních příznacích choroby.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Použití v množitelských porostech cukrovky konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Tango Super
bez redukce
tryska
50 %
tryska
75 %
tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
pšenice, ječmen
14
6
4
4
cukrovka
12
6
4
4
S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cukrovka Cerkosporióza (skvrnatička) 35 1 l 200–400 l max. 2×
Ječmen jarní Rzi - obilní 42 1 l 200–400 l max. 2×
Ječmen jarní Padlí travní 42 1 l 200–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Padlí travní 42 1 l 200–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Rzi - obilní 42 1 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Padlí travní 42 1 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Rzi - obilní 42 1 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Rzi - obilní 42 1 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Padlí travní 42 1 l 200–400 l max. 2×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail