Chemap Agro s.r.o.

TANGO SUPER

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Při aplikaci do cukrovky: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 12 m vzhledem k povrchové vodě.Při 50% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 6 m, při 75% a 90% redukci úletu na 4 m.
- Při aplikaci do obilnin: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 14 m vzhledem k povrchové vodě.Při 50% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 6 m, při 75% a 90% redukci úletu na 4 m.
- S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Doporučení

Aplikační dávka vody: 200–400 l/ha

Počet aplikací: max. 2×

Interval mezi aplikacemi: 21 dní

Aplikujte preventivně, nejpozději při prvních příznacích choroby.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Použití v množitelských porostech cukrovky konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Tango Super
bez redukce
tryska
50 %
tryska
75 %
tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
pšenice, ječmen
14
6
4
4
cukrovka
12
6
4
4
S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cukrovka Cerkosporióza (skvrnatička) 35 1 l 200–400 l max. 2×
Ječmen jarní Padlí travní 42 1 l 200–400 l max. 2×
Ječmen jarní Rzi - obilní 42 1 l 200–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Padlí travní 42 1 l 200–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Rzi - obilní 42 1 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Rzi - obilní 42 1 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Padlí travní 42 1 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Rzi - obilní 42 1 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Padlí travní 42 1 l 200–400 l max. 2×
detail