Chemap Agro s.r.o.

TANOS 50 WG

Účinná látka

TANOS 50 WG

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Aplikace do révy:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 35 m vzhledem k povrchové vodě. (Podle nařízení komise č. 547/2011) Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 25 m, při 75 %redukci na 14 m a při 90 % redukci pak na 8 m vzhledem k povrchové vodě.
- Aplikace do brambor.SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 30 m vzhledem k povrchové vodě. (Podle nařízení komise č. 547/2011) Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 14 m, při 75 %redukci na 7 m a při 90 % redukci úletu pak na 4 m vzhledem k povrchové vodě.

DO:
- Ke zmírnění rizika pro malé herbivorní savce ve vinohradech je nutno omezit použití přípravku na vývojové stádium révy BBCH větší než 40.
- Při aplikaci do révy:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 35 m.
- Při aplikaci do brambor:S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

brambor

300–400 l/ha

postřik

max. 6×

7 dnů

réva

300–1000 l/ha

(max. 500 l/ha do BBCH 61)

postřik, rosení

max. 3×

7 dnů

Nižší dávka z uvedeného rozmezí v bramborách se použije při předpokládaném nižším infekčním tlaku a kratším intervalu mezi ošetřeními.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

brambor

30

14

7

4

réva

35

25

14

8

Při aplikaci do brambor: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Při aplikaci do révy: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 35 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Plíseň bramboru před výskytem choroby 14 0,6-0,7 kg 300–400 l max. 6×
Réva vinná Plíseň révová od BBCH 61 (počátek kvetení) 28 0,4 kg 300–1000 l max. 3× réva celkem
Réva vinná Plíseň révová do BBCH 61 (počátek kvetení) 28 0,2 kg 300–500 l max. 3× réva celkem
detail