BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

TARTAROS

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
DO: Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

Interval mezi aplikacemi

ječmen, pšenice, tritikale, žito ozimé

200–400 l/ha

postřik

14 dnů

řepka olejka

200–400 l/ha

postřik

21 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice, ječmen, tritikale, žito ozimé, řepka olejka

4

4

4

4

Při aplikaci přípravku do pšenice ozimé, ječmene ozimého, tritikale ozimého, žita ozimého, řepky olejky ozimé a řepky olejky jarní: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Při aplikaci přípravku do pšenice jarní, ječmene jarního a tritikale jarního: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 25–61 BBCH AT 0,65 l 200–400 l max. 2×
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 25–61 BBCH AT 0,65 l 200–400 l max. 2×
Ječmen jarní Rez ječná 25–61 BBCH AT 0,65 l 200–400 l max. 2×
Ječmen jarní Padlí travní 25–61 BBCH AT 0,65 l 200–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Rez ječná 25–61 BBCH AT 0,65 l 200–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Padlí travní 25–61 BBCH AT 0,65 l 200–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 25–61 BBCH AT 0,65 l 200–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 25–61 BBCH AT 0,65 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Padlí travní 25–61 BBCH AT 0,65 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Rez plevová 25–61 BBCH AT 0,65 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Fusariózy klasů 61–69 BBCH AT 0,65 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 25–61 BBCH AT 0,65 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Rez pšeničná 25–61 BBCH AT 0,65 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Braničnatka plevová 25–61 BBCH AT 0,65 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 25–61 BBCH AT 0,65 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 25–61 BBCH AT 0,65 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 25–61 BBCH AT 0,65 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Padlí travní 25–61 BBCH AT 0,65 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez plevová 25–61 BBCH AT 0,65 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 25–61 BBCH AT 0,65 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Fusariózy klasů 61–69 BBCH AT 0,65 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 25–61 BBCH AT 0,65 l 200–400 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná - řepka 61–69 BBCH AT 0,6 l 200–400 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku 16–59 BBCH AT 0,6 l 200–400 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná - řepka 61–69 BBCH AT 0,6 l 200–400 l max. 2×
Tritikale jarní Rez plevová 25–61 BBCH AT 0,65 l 200–400 l max. 2×
Tritikale jarní Padlí travní 25–61 BBCH AT 0,65 l 200–400 l max. 2×
Tritikale jarní Braničnatka plevová 25–61 BBCH AT 0,65 l 200–400 l max. 2×
Tritikale jarní Braničnatka pšeničná 25–61 BBCH AT 0,65 l 200–400 l max. 2×
Tritikale jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 25–61 BBCH AT 0,65 l 200–400 l max. 2×
Tritikale ozimé Rez plevová 25–61 BBCH AT 0,65 l 200–400 l max. 2×
Tritikale ozimé Padlí travní 25–61 BBCH AT 0,65 l 200–400 l max. 2×
Tritikale ozimé Braničnatka plevová 25–61 BBCH AT 0,65 l 200–400 l max. 2×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 25–61 BBCH AT 0,65 l 200–400 l max. 2×
Tritikale ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost 25–61 BBCH AT 0,65 l 200–400 l max. 2×
Žito ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost 25–61 BBCH AT 0,65 l 200–400 l max. 2×
Žito ozimé Padlí travní 25–61 BBCH AT 0,65 l 200–400 l max. 2×
Žito ozimé Rez pšeničná 25–61 BBCH AT 0,65 l 200–400 l max. 2×
detail