BASF
BASF
BASF

AGRA

TEBKIN

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku tebukonazol, vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku pro podzimní aplikaci do řepky olejky a pro aplikaci do třešení, višení, slivoní.
SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 3-40 m.

OP II.st.:
- Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do třešení, višení, slivoní, obilnin a řepky olejky (jarní aplikace).
- Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody pro aplikaci do třešení, višení, slivoní a řepky olejky (podzimní aplikace).

DO:
- Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.
- Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

řepka olejka, ječmen, pšenice ozimá

200–400 l/ha

postřik

třešeň, višeň, slivoň

300–1000 l/ha

postřik, rosení

1× za rok

Pouze podzimní nebo jarní aplikace přípravku v řepce ozimé nezajišťuje dostatečnou ochranu proti fomové hnilobě. Druhou aplikaci je třeba provést jiným povoleným přípravkem. Při aplikaci v řepce olejce v podmínkách silného infekčního tlaku fomové hniloby nelze vyloučit snížení účinnosti přípravku. Přípravek v řepce olejce vykazuje vedlejší růstově – regulační efekt.

Ošetření proti moniliové spále peckovin se provádí na počátku kvetení a při dokvétání (BBCH 57–69). Ošetření proti moniliové hnilobě plodů se provádí v období dozrávání (BBCH 70–89).

Ošetření proti rzi slivoně se provádí při nebezpečí výskytu v červenci a počátkem srpna.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka, ječmen, pšenice ozimá

4

4

4

4

třešeň, višeň, slivoň

30

20

15

8

Řepka olejka jarní, obilniny: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Třešeň, višeň, slivoň: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

Minoritní registrace

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

okrasné rostliny

1 000 l/ha

postřik, rosení

1× za rok

ovocné školky, okrasné školky

200–1 000 l/ha

postřik, rosení

1× za rok

ředkev olejná

200–400 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

ředkev olejná, okrasné rostliny < 50 cm

4

4

4

4

okrasné rostliny 50–150 cm, ovocné a okrasné školky 50–150 cm

7

6

6

6

okrasné rostliny ? 150 cm, ovocné a okrasné školky ? 150 cm

30

25

18

12

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

okrasné rostliny ? 150 cm, ovocné a okrasné školky ? 150 cm

10

0

0

0

Ředkev olejná: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Okrasné rostliny < 50 cm: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Okrasné rostliny 50–150 cm, ovocné a okrasné školky 50–150 cm: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Okrasné rostliny ? 150 cm, ovocné a okrasné školky 50–150 cm: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost ? 3°) k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Fusariózy klasů 61–69 BBCH 35 0,75-1 l
Ječmen ozimý Fusariózy klasů 61–69 BBCH 35 0,75-1 l
Okrasné rostliny Padlí 2 1 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Okrasné rostliny Rzi - okrasné rostliny 2 1 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Okrasné školky Rzi - okrasné rostliny AT 0,75-1 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Ovocné školky Rzi - ovocné dřeviny AT 0,75-1 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Pšenice ozimá Fusariózy klasů 61–69 BBCH 35 1 l
Ředkev Čerň řepková od 55 BBCH AT 1 l produkce osiva, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ředkev Fomové černání stonku 13–51 BBCH AT 1 l produkce osiva, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ředkev Hlízenka obecná od 55 BBCH AT 1 l produkce osiva, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepka olejka, jarní Alternáriová skvrnitost 55–69 BBCH 56 1 l
Řepka olejka, jarní Fomové černání stonku 30–59 BBCH 56 1 l
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná - řepka 55–69 BBCH 56 1 l
Řepka olejka, ozimá Alternáriová skvrnitost 55–69 BBCH 56 1 l
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná - řepka 55–69 BBCH 56 1 l
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku 14–19 BBCH na podzim, 30–59 BBCH na jaře 56 1 l
Slivoň Rez slivoně 57–89 BBCH 7 0,75 l
Slivoň Moniliový úžeh (spála) peckovin 57–89 BBCH 7 0,75 l
Slivoň Moniliová hniloba plodů peckovin 57–89 BBCH 7 0,75 l
Třešeň Moniliová hniloba plodů peckovin 57–89 BBCH 7 0,75 l
Třešeň Moniliový úžeh (spála) peckovin 57–89 BBCH 7 0,75 l
Višeň Moniliový úžeh (spála) peckovin 57–89 BBCH 7 0,75 l
Višeň Moniliová hniloba plodů peckovin 57–89 BBCH 7 0,75 l
detail