Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

TEBUCUR 250 EW

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do řepky olejky.

SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte do řepky ozimé a jarní na pozemcích se svašitostí větší jak 3 stupně a jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchvých vod méně jak 30 m.

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

V řepce olejce proti fomové hnilobě se aplikuje na podzim v BBCH 14–19, na jaře v BBCH 30–59, nejlépe od nástupu vegetace do fáze objevení se vrcholového pupenu. Proti hlízence obecné a černi řepkové se aplikuje ve fázi BBCH 55–65. V pšenici ozimé a ječmeni proti fusariózám klasů se aplikuje ve fázi BBCH 61–69.

Přípravek se aplikuje: - v obilninách max. 1×, - v řepce olejce max. 2×.

Při aplikaci v řepce olejce v podmínkách silného infekčního tlaku fómové hniloby nelze vyloučit snížení účinnosti přípravku.

Přípravek v řepce olejce vykazuje významný vedlejší růstově-regulační efekt.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v obilninách tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně úč. l. typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

SPe2 Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m při aplikaci do řepky ozimé a jarní.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
obilniny, řepka
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Fusariózy klasů BBCH 61–69 35 0,75-1 l max. 1×
Ječmen ozimý Fusariózy klasů BBCH 61–69 35 0,75-1 l max. 1×
Pšenice ozimá Fusariózy klasů BBCH 61–69 35 1 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Fomové černání stonku na jaře v BBCH 30–59, nejlépe od nástupu vegetace do fáze objevení se vrcholového pupenu 56 1 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Čerň řepková BBCH 55–65 56 1 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná BBCH 55–65 56 1 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná BBCH 55–65 56 1 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Čerň řepková BBCH 55–65 56 1 l max. 2×
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku na podzim v BBCH 14–19, na jaře v BBCH 30–59, nejlépe od nástupu vegetace do fáze objevení se vrcholového pupenu 56 1 l max. 2×
detail