Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

TEBUSHA 25% EW

Účinná látka

Renofarmy
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě. S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám

Doporučení

Při aplikaci v řepce olejce v podmínkách silného infekčního tlaku fomové hniloby nelze vyloučit snížení účinnosti přípravku.

V řepce olejce proti fomové hnilobě se aplikuje na podzim v BBCH 14–19, na jaře do BBCH 57. Proti hlízence obecné a černi řepkové se aplikuje ve fázi BBCH 55–65. V pšenici ozimé a ječmeni proti fuzariózám klasů se aplikuje ve fázi BBCH 61–69.

Přípravek se aplikuje v obilninách max. 1×, v řepce olejce max. 2×.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v obilninách tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně účinnou látku typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Vstup do ošetřeného pole je možný až druhý den po aplikaci.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
řepka olejka, ječmen, pšenice ozimá
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Fusariózy klasů BBCH 61–69 35 0,5-0,75 l
Ječmen ozimý Fusariózy klasů BBCH 61–69 35 0,5-0,75 l
Pšenice ozimá Fusariózy klasů BBCH 61–69 35 1 l
Řepka olejka, jarní Fomové černání stonku do BBCH 57 60 1 l
Řepka olejka, jarní Čerň řepková BBCH 55–65 60 1 l
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná BBCH 55–65 60 1 l
Řepka olejka, ozimá Čerň řepková BBCH 55–65 60 1 l
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná BBCH 55–65 60 1 l
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku na podzim v BBCH 14–19, na jaře do BBCH 57 60 1 l
detail