BASF
BASF
BASF

AGRA

TELDOR 500 SC

Účinná látka

Balení

PE láhev 1 l, PE kanystr 5 l

Charakteristika

Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné a jahodníku proti plísni šedé a peckovin proti moniliovým hnilobám.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

TELDOR 500 SC

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 7-10 m (dle plodiny).
OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod při aplikaci do révy, maliníku, ostružiníku, meruněk, třešní, višní, slivoní.

Působení

Teldor 500 SC obsahuje fenhexamid ze skupiny hydroxyanilidů. Fenhexamid je nová protektivně působící účinná látka s vynikajícím účinkem proti Botryotinia fuckeliana v révě vinné, jahodníku a ostatních bobulovinách, leguminózách, zelenině a okrasných rostlinách. V rostlinných pletivech, kam proniká jen částečně, působí fenhexamid lokosystémově. Většina aplikované účinné látky je absorbována voskovou vrstvičkou kutikuly. Zbývající část vytváří stabilní ochranný film na povrchu ošetřených rostlin. Výsledkem je dlouhodobá účinnost proti danému škodlivému činiteli.

Vzhledem k unikátnímu systému účinku nevykazuje fenhexamid žádnou křížovou rezistenci s ostatními botryticidy. Rostlinami je velmi dobře snášen. V zahraničí je povolen a s úspěchem používán proti moniliovému úžehu květů a moniliózám plodů peckovin.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

réva

500–1000 l/ha

postřik, rosení

1× za rok

jahodník

1000–2000 l/ha

postřik, rosení

1× za rok

maliník, ostružiník

300–1000 l/ha

postřik, rosení

1× za rok

meruňka, třešeň, višeň

300–1000 l/ha
(max. 500 l/m výšky koruny)

postřik, rosení

1× za rok

slivoň

300–1000 l/ha
(max. 500 l/m výšky koruny)

postřik, rosení

1× za rok

Nižší dávka z uvedeného rozmezí v révě se použije při nižším infekčním tlaku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

višeň, třešeň, slivoň, meruňka, maliník, ostružiník

10

6

6

6

réva

7

6

6

6

Višeň, třešeň, slivoň, meruňka: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <10 m.

Minoritní registrace - baklažán, broskvoň, okrasné rostliny, okurka, paprika, rajče, salát

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

baklažán

600–1000 l/ha

postřik

7–14 dnů

broskvoň

300–1000 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny)

postřik, rosení

1× za rok

14 dnů

okrasné rostliny

1000 l/ha

postřik

1× za rok

-

okurka

200–1200 l/ha

postřik

7–10 dnů

paprika

200–1200 l/ha

postřik

7–10 dnů

rajče

600–1000 l/ha

postřik

7 dnů

salát

200–1200 l/ha

postřik

7–10 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

broskvoň

10

6

6

6

okrasné rostliny 50–150 cm

6

6

6

6

okrasné rostliny ?150 cm

18

14

7

6

Broskvoň: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Okrasné rostliny ?150 cm: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Baklažán Plíseň šedá od začátku výskytu 7 1,5 l 600–1000 l skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Broskvoň Moniliová hniloba plodů peckovin 3 1 l (0,5 l/1m výšky koruny (maximální jednorázová dávka 1,5 l/ha) 300–1000 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Jahodník Plíseň šedá - jahodník 59–69 BBCH 3 1,5 l 1000–2000 l max. 1× za rok, venkovní použití
Maliník Plíseň šedá 55–87 BBCH 7 1,5 l 300–1000 l max. 1× za rok, venkovní použití
Meruňka Moniliová hniloba plodů peckovin 81–89 BBCH 3 1 l (0,5 l/m výšky koruny/ha) 300–1000 l max. 1× za rok
Meruňka Moniliový úžeh (spála) peckovin 57–69 BBCH 3 1 l (0,5 l/m výšky koruny/ha) 300–1000 l max. 1× za rok
Okrasné rostliny Plíseň šedá při ohrožení porostů, nejpozději při prvním výskytu AT 1 l (0,1 %) 1000 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Okurka Plíseň šedá od začátku výskytu 1 0,5-1 l (0,1 %) 200–1200 l skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ostružiník Plíseň šedá 55–87 BBCH 7 1,5 l 300–1000 l max. 1× za rok, venkovní použití
Paprika Plíseň šedá od začátku výskytu 3 0,5-1 l (0,1 %) 200–1200 l skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Rajče Plíseň šedá 3 1-1,5 l 600–1000 l skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Réva vinná Plíseň šedá - vinná réva 61–89 BBCH 14 0,75-1 l 500–1000 l max. 1× za rok
Salát Plíseň šedá od začátku výskytu 3 0,5-1 l (0,1 %) 200–1200 l skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Slivoň Moniliová hniloba plodů peckovin 81–89 BBCH 3 1,5 l (0,5 l/m výšky koruny/ha) 300–1000 l max. 1× za rok
Třešeň Moniliová hniloba plodů peckovin 81–89 BBCH 3 1 l (0,5 l/m výšky koruny/ha) 300–1000 l max. 1× za rok
Višeň Moniliová hniloba plodů peckovin 81–89 BBCH 3 1 l (0,5 l/m výšky koruny/ha) 300–1000 l max. 1× za rok
Višeň Moniliový úžeh (spála) peckovin 57–69 BBCH 3 1 l (0,5 l/m výšky koruny/ha) 300–1000 l max. 1× za rok
detail