Chemap Agro s.r.o.

TESSIOR

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

DO: Při aplikaci přípravku nesmí dojít k zasažení vodních ploch z důvodu rizika pro vodní organismy.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

réva

bodová aplikace - ošetření ran vzniklých po řezu

1× za rok

Přípravek se neředí vodou, je připraven k okamžité aplikaci.

Aplikujte bodově ze vzdálenosti cca 5 cm na rány po řezu révy. Množství jedné dávky aplikovaného přípravku lze regulovat podle velikosti řezné plochy. Aplikace by měla být prováděna na suché řezné plochy před tím, než nastanou vhodné podmínky pro infekci (vlhko, teploty nad 10 °C a noci bez mrazů) a co nejdříve po řezu révy (0–5 dní). Přípravek lze aplikovat při teplotě -5 °C a vyšší.

Přípravek dosahuje průměrné účinnosti. Účinnost může kolísat.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Réva vinná Chřadnutí a odumírání révy (ESCA) 00 BBCH zima až předjaří - ihned po řezu révy 20 l
Réva vinná Eutypové odumírání révy vinné 00 BBCH zima až předjaří - ihned po řezu révy 20 l
detail