Chemap Agro s.r.o.

THIRAM GRANUFLO

Účinná látka

Charakteristika

Na základě aktuálně platného nařízení EK došlo k ukončení platnosti povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících účinnou thiram.
Zásoby přípravků s fungicidním účinkem určených pro folární aplikace (Thiram Granuflo) je umožněno uvádět na trh a nakoupené zásoby používat nejdéle do 30. 4. 2019.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Y Nebezpečí samovznícení při styku s kyselinami
R50/53 Vysoce toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více než 3 stupně svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 10 m. (Platí pro aplikaci do vinic a jahodníku)
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 10 m vzhledem k povrchové vodě. (Platí pro aplikaci do ovocných sadů)
SP1 Zabraňte kontaminaci vod

Působení

Účinná látka thiram patří do skupiny dithiokarbamátů a příbuzných přípravků. Účinkuje kontaktně a preventivně. Působí vícebodově. Není ohrožena rezistencí.

Doporučení

Dávka aplikační kapaliny:
Ovocné dřeviny 200 – 1000 l / ha
Jahodník 1000 - 2000 l / ha
Réva 200 – 1000 l / ha
Při aplikaci nízkých dávek aplikační kapaliny konzultujte s držitelem registrace možný vliv zvýšené koncentrace přípravku na účinnost a plodinu.
Aplikační kapalina nesmí zasáhnout sousední porosty.

Upřesnění podmínek aplikace
1) Broskvoň:
Proti kadeřavosti broskvoně se doporučuje preventivní ošetření dávkou 375 – 500 g/100l na podzim po opadu listů a dále pak na konci zimy ve fázi nalévání pupenů a pak ve stádiu růžových pupenů. Pokud je růst opožděný v důsledku nevhodných povětrnostních podmínek, opakujte postřik v průběhu kvetení (max. 3 aplikace za rok). Doporučený objem aplikační kapaliny 200 – 1000 l/ha.

2) Hrušeň:
Proti strupovitosti a černé skvrnitosti se ošetřuje preventivně v dávce 300 g/100 l od fáze zeleného pupene (BBCH 10), nebo při objevení prvních příznaků černé skvrnitosti. Ošetření opakujte každých 7 – 14 dní (max. 4 ošetření za rok) podle infekčního tlaku choroby , počasí a růstu rostlin. Doporučený objem aplikační kapaliny 300 – 1000 l/ha.

3) Jabloň:
Proti strupovitosti jabloně se ošetřuje preventivně dávkou 300 g/100 l od fáze zeleného pupene (BBCH 10) až myšího ouška do června v intervalu 7 – 10 (14) dní (max. 4 ošetření za rok) podle infekčního tlaku choroby , počasí a růstu rostlin. Doporučený objem aplikační kapaliny 300 - 1000 l/ha.

4) Jahodník:
Proti plísni šedé se ošetřuje preventivně dávkou 250 g/100 l. První ošetření na začátku kvetení (10 % květů otevřených), pak opakujte ošetření každých 7 – 14 dní (max 3 ošetření za rok) až do konce období kvetení. Doporučený objem aplikační kapaliny 1000 – 2000 l/ha.

5) Réva vinná
Proti plísni šedé se ošetřuje výjimečně již ve fázi dokvétání, dále ve fázi uzavírání hroznů a ve fázi zaměkání dávkou 300 – 400 g/100 l Vyšší hranici doporučeného rozmezí dávkování použít při velmi silném ohrožení porostů. Nižší dávka z uvedeného rozmezí se použije při ošetření před výskytem, při nižším ohrožení porostu a při kratším intervalu mezi ošetřeními. Ošetření opakujte v intervalu 7 – 14 dní (max. 3 ošetření za rok). Doporučený objem aplikační kapaliny 200 – 1000 l/ha.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Broskvoň Kadeřavost broskvoně na podzim po opadu listů a dále pak na konci zimy ve fázi nalévání pupenů a pak ve stádiu růžových pupenů 42 3 kg 200–1000 l max. 3x
Hrušeň Strupovitost hrušně od fáze zeleného pupene (BBCH 10), nebo při objevení prvních příznaků 35 3 kg 200–1000 l max. 4x
Hrušeň Stemphyliová skvrnitost hrušně od fáze zeleného pupene (BBCH 10), nebo při objevení prvních příznaků 35 3 kg 200–1000 l max. 4x
Jabloň Strupovitost jabloně preventivně od fáze zeleného pupene (BBCH 10) až myšího ouška do června v intervalu 7–10 (14) dní 14 3 kg 300–1000 l max. 4x
Réva vinná Plíseň šedá - vinná réva výjimečně již ve fázi dokvétání, dále ve fázi uzavírání hroznů a ve fázi zaměkání 35 3-4 kg 200–1000 l max. 3x
detail