Chemap Agro s.r.o.

THIRAM GRANUFLO

Účinná látka

Charakteristika

Přípravek THIRAM GRANUFLO je postřikový fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí určený k ochraně broskvoní proti kadeřavosti, hrušní proti strupovitosti a stemphyliové skvrnitosti, jabloní proti strupovitosti, jahodníku proti plísni šedé a révy proti plísni šedé.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Y Nebezpečí samovznícení při styku s kyselinami
R50/53 Vysoce toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více než 3 stupně svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 10 m. (Platí pro aplikaci do vinic a jahodníku)
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 10 m vzhledem k povrchové vodě. (Platí pro aplikaci do ovocných sadů)
SP1 Zabraňte kontaminaci vod

Působení

Účinná látka thiram patří do skupiny dithiokarbamátů a příbuzných přípravků. Účinkuje kontaktně a preventivně. Působí vícebodově. Není ohrožena rezistencí.

Doporučení

Dávka aplikační kapaliny:
Ovocné dřeviny 200 – 1000 l / ha
Jahodník 1000 - 2000 l / ha
Réva 200 – 1000 l / ha
Při aplikaci nízkých dávek aplikační kapaliny konzultujte s držitelem registrace možný vliv zvýšené koncentrace přípravku na účinnost a plodinu.
Aplikační kapalina nesmí zasáhnout sousední porosty.

Upřesnění podmínek aplikace
1) Broskvoň:
Proti kadeřavosti broskvoně se doporučuje preventivní ošetření dávkou 375 – 500 g/100l na podzim po opadu listů a dále pak na konci zimy ve fázi nalévání pupenů a pak ve stádiu růžových pupenů. Pokud je růst opožděný v důsledku nevhodných povětrnostních podmínek, opakujte postřik v průběhu kvetení (max. 3 aplikace za rok). Doporučený objem aplikační kapaliny 200 – 1000 l/ha.

2) Hrušeň:
Proti strupovitosti a černé skvrnitosti se ošetřuje preventivně v dávce 300 g/100 l od fáze zeleného pupene (BBCH 10), nebo při objevení prvních příznaků černé skvrnitosti. Ošetření opakujte každých 7 – 14 dní (max. 4 ošetření za rok) podle infekčního tlaku choroby , počasí a růstu rostlin. Doporučený objem aplikační kapaliny 300 – 1000 l/ha.

3) Jabloň:
Proti strupovitosti jabloně se ošetřuje preventivně dávkou 300 g/100 l od fáze zeleného pupene (BBCH 10) až myšího ouška do června v intervalu 7 – 10 (14) dní (max. 4 ošetření za rok) podle infekčního tlaku choroby , počasí a růstu rostlin. Doporučený objem aplikační kapaliny 300 - 1000 l/ha.

4) Jahodník:
Proti plísni šedé se ošetřuje preventivně dávkou 250 g/100 l. První ošetření na začátku kvetení (10 % květů otevřených), pak opakujte ošetření každých 7 – 14 dní (max 3 ošetření za rok) až do konce období kvetení. Doporučený objem aplikační kapaliny 1000 – 2000 l/ha.

5) Réva vinná
Proti plísni šedé se ošetřuje výjimečně již ve fázi dokvétání, dále ve fázi uzavírání hroznů a ve fázi zaměkání dávkou 300 – 400 g/100 l Vyšší hranici doporučeného rozmezí dávkování použít při velmi silném ohrožení porostů. Nižší dávka z uvedeného rozmezí se použije při ošetření před výskytem, při nižším ohrožení porostu a při kratším intervalu mezi ošetřeními. Ošetření opakujte v intervalu 7 – 14 dní (max. 3 ošetření za rok). Doporučený objem aplikační kapaliny 200 – 1000 l/ha.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Broskvoň Kadeřavost broskvoně na podzim po opadu listů a dále pak na konci zimy ve fázi nalévání pupenů a pak ve stádiu růžových pupenů 42 3 kg 200–1000 l max. 3x
Hrušeň Strupovitost hrušně od fáze zeleného pupene (BBCH 10), nebo při objevení prvních příznaků 35 3 kg 200–1000 l max. 4x
Hrušeň Stemphyliová skvrnitost hrušně od fáze zeleného pupene (BBCH 10), nebo při objevení prvních příznaků 35 3 kg 200–1000 l max. 4x
Jabloň Strupovitost jabloně preventivně od fáze zeleného pupene (BBCH 10) až myšího ouška do června v intervalu 7–10 (14) dní 14 3 kg 300–1000 l max. 4x
Réva vinná Plíseň šedá - vinná réva výjimečně již ve fázi dokvétání, dále ve fázi uzavírání hroznů a ve fázi zaměkání 35 3-4 kg 200–1000 l max. 3x
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
DuPont CZ s.r.o.
Sumi Agro s.r.o.
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018
DuPont
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
2%
18%
3%
46%
detail