Chemap Agro s.r.o.

TILMOR

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 - Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

hořčice

200–400 l/ha

postřik

-

řepka olejka

200–400 l/ha

postřik

2× v řepce ozimé,
1× v řepce jarní

120 dnů

Podzimní aplikace přípravku na počátku napadení v řepce ozimé zajišťuje dostatečnou ochranu proti fomové hnilobě do období přezimování porostu.

Při aplikaci na jaře, pouze 1× za vegetaci plodiny, za podmínek silného infekčního tlaku fomové hniloby nelze vyloučit snížení účinnosti přípravku. Použití přípravku konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek vykazuje významný vedlejší růstově-regulační účinek na porost řepky ozimé před přezimováním.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka, hořčice

4

4

4

4

Minoritní použití - mák

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

mák

200–600 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

mák setý

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hořčice Hlízenka obecná 60–65 BBCH 56 1 l 200–400 l
Hořčice Fomové černání stonku 33–51 BBCH 56 1 l 200–400 l
Mák Padlí máku 21–69 BBCH, preventivně, při prvním výskytu 56 1 l 200–600 l účel použití: padlí, regulace růstu, minor. reg.:ÚKZÚZ
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná 60–65 BBCH 56 1 l 200–400 l
Řepka olejka, jarní Fomové černání stonku 33–51 BBCH 56 1 l 200–400 l
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku 15–30 BBCH na podzim (max. 1×),33–51 BBCH na jaře (max. 1×), preventivně 56 1 l 200–400 l
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná 60–65 BBCH 56 1 l 200–400 l
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Saaten Union CZ

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
23%
4%
51%
detail