Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

TILMOR

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 - Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

hořčice

200–400 l/ha

postřik

-

řepka olejka

200–400 l/ha

postřik

2× v řepce ozimé,
1× v řepce jarní

120 dnů

Podzimní aplikace přípravku na počátku napadení v řepce ozimé zajišťuje dostatečnou ochranu proti fomové hnilobě do období přezimování porostu.

Při aplikaci na jaře, pouze 1× za vegetaci plodiny, za podmínek silného infekčního tlaku fomové hniloby nelze vyloučit snížení účinnosti přípravku. Použití přípravku konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek vykazuje významný vedlejší růstově-regulační účinek na porost řepky ozimé před přezimováním.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka, hořčice

4

4

4

4

Minoritní použití - mák

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

mák

200–600 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

mák setý

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hořčice Fomové černání stonku 33–51 BBCH 56 1 l 200–400 l
Hořčice Hlízenka obecná 60–65 BBCH 56 1 l 200–400 l
Mák Padlí máku 21–69 BBCH, preventivně, při prvním výskytu 56 1 l 200–600 l účel použití: padlí, regulace růstu, minor. reg.:ÚKZÚZ
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná 60–65 BBCH 56 1 l 200–400 l
Řepka olejka, jarní Fomové černání stonku 33–51 BBCH 56 1 l 200–400 l
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku 15–30 BBCH na podzim (max. 1×),33–51 BBCH na jaře (max. 1×), preventivně 56 1 l 200–400 l
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná 60–65 BBCH 56 1 l 200–400 l
detail