BASF
BASF
BASF

AGRA

TOPSIN M 500 SC

Účinná látka

Charakteristika

Topsin-M 500 SC je systémový fungicid s kurativní a protektivní účinností, je přijímán listy i kořeny. Přípravek se vyznačuje dlouhodobým reziduálním účinkem, má pozitivní vliv na celkový zdravotní stav porostu a výnosovou úroveň.
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4-40 m (dle plodiny) vzhledem k povrchové vodě.

OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do ovocných a okrasných školek nad 150 cm.

Doporučení

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
cukrovka, řepa krmná, řepka olejka, tritikale, žito, oves
200–400 l/ha
postřik
max. 1×
ječmen, pšenice
200–400 l/ha
postřik
max. 1× 0,7 l/ha, max. 1× 1,5 l/ha

Použití přípravku pro ošetření pšenice, ječmene, žita, ovsa a tritikale proti fuzariózám

Přípravek je určen k použití v rámci takového agronomického přístupu, který upřednostňuje preventivní opatření s cílem maximálně omezit výskyt fuzariózy, a to zejména vhodným výběrem předplodiny, odrůdy plodiny, způsobu pěstování, způsobu nakládání s posklizňovými zbytky předplodiny a dodržováním vyrovnaného osevního postupu.

Výši dávky přípravku z uvedeného rozmezí v cukrovce a krmné řepě volíme podle předpokládaného výskytu choroby.

Přípravek vykazuje vedlejší účinnost proti padlí řepnému v cukrovce a krmné řepě.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
řepka olejka, obilniny, cukrovka a krmná řepa
4
4
4
4

Minoritní registrace - okrasné školky, okrasné školky, slunečnice, jilm

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

jilm

100–1000 ml/strom, dle velikosti stromu

injektáž

1× za rok

okrasné školky,

ovocné školky

200–400 l/ha

postřik, rosení

1× za rok

slunečnice

300–400 l/ha

postřik

Při aplikaci do slunečnice: Druhová a odrůdová citlivost není známa. Před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost na několika rostlinách ošetřované odrůdy.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

ovocné a  okrasné školky ? 50 cm

5

4

4

4

ovocné a  okrasné školky 50–150 cm

16

12

7

6

ovocné a  okrasné školky ? 150 cm

40

30

25

14

Při aplikaci do ovocných a okrasných školek <50 cm: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <5 m.

Při aplikaci do ovocných a okrasných školek 50–150 cm: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <16 m.

Při aplikaci do ovocných a okrasných školek ? 150 cm: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <40 m.

Popis mísitelnosti

Odvážené množství přípravku se rozmíchá v menší pomocné nádobě na řídkou kaši a vlije do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se nádrž doplní na stanovený objem.
Doporučené množství vody: 200-400 l/ha

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cukrovka Cerkosporióza (skvrnatička) dle signalizace 21 0,6-0,7 l 200–400 l Max. 1×
Ječmen jarní Fusariózy klasů BBCH 61–65 AT 1,5 l 200–400 l Max. 1×
Ječmen ozimý Fusariózy klasů BBCH 61–65 AT 1,5 l 200–400 l Max. 1×
Ječmen ozimý Stéblolam na počátku sloupkování AT 0,7 l 200–400 l Max. 1×
Jilm Grafióza jilmu 20–99 BBCH min. průměr v prsní výšce 15 cm, během vegetačního období mimo období květu - 10–30 ml/1 l vody (100–1000 ml/strom, dle velikosti stromu) injektáž, max. 1×/rok, minor. reg. ÚKZÚZ
Okrasné školky Houbové choroby AT 0,6-0,7 l 200–400 l platné pro krčkové a kořenové hniloby mimo oomycety, max. 1×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Oves jarní Fusariózy klasů BBCH 61–65 AT 1,5 l 200–400 l Max. 1×
Ovocné školky Houbové choroby AT 0,6-0,7 l 200–400 l platné pro krčkové a kořenové hniloby mimo oomycety, max. 1×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pšenice jarní Fusariózy klasů BBCH 61–65 AT 1,5 l 200–400 l Max. 1×
Pšenice ozimá Stéblolam na počátku sloupkování AT 0,7 l 200–400 l Max. 1×
Pšenice ozimá Fusariózy klasů BBCH 61–65 AT 1,5 l 200–400 l Max. 1×
Řepa krmná Cerkosporióza (skvrnatička) dle signalizace 21 0,6-0,7 l 200–400 l Max. 1×
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku BBCH 55–69 nejpozději do BBCH 71, v průběhu kvetení AT 1,4 l 200–400 l Max. 1×
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku BBCH 14–16, na podzim AT 1,2 l 200–400 l Max. 1×
Řepka olejka, ozimá Čerň řepková BBCH 55–69 nejpozději do BBCH 71, v průběhu kvetení AT 1,4 l 200–400 l Max. 1×
Řepka olejka, ozimá Čerň řepková BBCH 14–16, na podzim AT 1,2 l 200–400 l Max. 1×
Řepka olejka, ozimá Plíseň šedá - řepka olejka BBCH 55–69 nejpozději do BBCH 71, v průběhu kvetení AT 1,4 l 200–400 l Max. 1×
Řepka olejka, ozimá Plíseň šedá - řepka olejka BBCH 14–16, na podzim AT 1,2 l 200–400 l Max. 1×
Slunečnice Hlízenka obecná 15–19 BBCH nebo 51– 61 BBCH AT 1,5-1,8 l 300–400 l Max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Slunečnice Fómová hniloba slunečnice 15–19 BBCH nebo 51– 61 BBCH AT 1,5-1,8 l 300–400 l Max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Slunečnice Plíseň šedá - slunečnice 15–19 BBCH nebo 51– 61 BBCH AT 1,5-1,8 l 300–400 l Max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Slunečnice Červenohnědá skvrnitost slunečnice 15–19 BBCH nebo 51– 61 BBCH AT 1,5-1,8 l 300–400 l Max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Tritikale ozimé Fusariózy klasů BBCH 61–65 AT 1,5 l 200–400 l Max. 1×
Žito ozimé Fusariózy klasů BBCH 61–65 AT 1,5 l 200–400 l Max. 1×
detail