Chemap Agro s.r.o.

TOPSIN M 500 SC

Účinná látka

Charakteristika

Topsin-M 500 SC je systémový fungicid s kurativní a protektivní účinností, je přijímán listy i kořeny. Přípravek se vyznačuje dlouhodobým reziduálním účinkem, má pozitivní vliv na celkový zdravotní stav porostu a výnosovou úroveň.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě při aplikaci do cukrové a krmné řepy.

Doporučení

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
cukrovka, řepa krmná, řepka olejka, tritikale, žito, oves
200–400 l/ha
postřik
max. 1×
ječmen, pšenice
200–400 l/ha
postřik
max. 1× 0,7 l/ha, max. 1× 1,5 l/ha

Použití přípravku pro ošetření pšenice, ječmene, žita, ovsa a tritikale proti fuzariózám

Přípravek je určen k použití v rámci takového agronomického přístupu, který upřednostňuje preventivní opatření s cílem maximálně omezit výskyt fuzariózy, a to zejména vhodným výběrem předplodiny, odrůdy plodiny, způsobu pěstování, způsobu nakládání s posklizňovými zbytky předplodiny a dodržováním vyrovnaného osevního postupu.

Výši dávky přípravku z uvedeného rozmezí v cukrovce a krmné řepě volíme podle předpokládaného výskytu choroby.

Přípravek vykazuje vedlejší účinnost proti padlí řepnému v cukrovce a krmné řepě.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
řepka olejka, obilniny, cukrovka a krmná řepa
4
4
4
4

Popis mísitelnosti

Odvážené množství přípravku se rozmíchá v menší pomocné nádobě na řídkou kaši a vlije do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se nádrž doplní na stanovený objem.
Doporučené množství vody: 200-400 l/ha

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cukrovka Cerkosporióza (skvrnatička) dle signalizace 21 0,6-0,7 l 200–400 l Max. 1×
Ječmen jarní Fusariózy klasů BBCH 61–65 AT 1,5 l 200–400 l Max. 1×
Ječmen ozimý Stéblolam na počátku sloupkování AT 0,7 l 200–400 l Max. 1×
Ječmen ozimý Fusariózy klasů BBCH 61–65 AT 1,5 l 200–400 l Max. 1×
Oves jarní Fusariózy klasů BBCH 61–65 AT 1,5 l 200–400 l Max. 1×
Pšenice jarní Fusariózy klasů BBCH 61–65 AT 1,5 l 200–400 l Max. 1×
Pšenice ozimá Stéblolam na počátku sloupkování AT 0,7 l 200–400 l Max. 1×
Pšenice ozimá Fusariózy klasů BBCH 61–65 AT 1,5 l 200–400 l Max. 1×
Řepa krmná Cerkosporióza (skvrnatička) dle signalizace 21 0,6-0,7 l 200–400 l Max. 1×
Řepka olejka, ozimá Čerň řepková BBCH 55–69 nejpozději do BBCH 71, v průběhu kvetení AT 1,4 l 200–400 l Max. 1×
Řepka olejka, ozimá Čerň řepková BBCH 14–16, na podzim AT 1,2 l 200–400 l Max. 1×
Řepka olejka, ozimá Plíseň šedá - řepka olejka BBCH 55–69 nejpozději do BBCH 71, v průběhu kvetení AT 1,4 l 200–400 l Max. 1×
Řepka olejka, ozimá Plíseň šedá - řepka olejka BBCH 14–16, na podzim AT 1,2 l 200–400 l Max. 1×
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku BBCH 55–69 nejpozději do BBCH 71, v průběhu kvetení AT 1,4 l 200–400 l Max. 1×
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku BBCH 14–16, na podzim AT 1,2 l 200–400 l Max. 1×
Slunečnice Hlízenka obecná AT 1,5-1,8 l 300–400 l Max. 1×, minor. reg. SPZO
Tritikale ozimé Fusariózy klasů BBCH 61–65 AT 1,5 l 200–400 l Max. 1×
Žito ozimé Fusariózy klasů BBCH 61–65 AT 1,5 l 200–400 l Max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Saaten Union CZ

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
23%
4%
51%
detail