BASF
BASF
BASF

AGRA

TREORIS

Účinná látka

TREORIS

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 4 m od okraje ošetřovaného pozemku.

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, ječmen, tritikale, žito

200–400 l/ha

postřik

Přípravek rovněž dosahuje významné vedlejší účinnosti proti padlí travnímu v pšenici, ječmeni, žitě a tritikale, proti helmintosporióze v pšenici, žitě a tritikale a proti rynchosporiové skvrnitosti v žitě.

Vliv přípravku na klíčivost pšenice jarní konzultujte s držitelem povolení k přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

obilniny

4

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m. 

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost BBCH 30–59 42 2,5 l 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene BBCH 30–59 42 2,5 l 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Rez ječná BBCH 30–59 42 2,5 l 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Ramulariová skvrnitost ječmene BBCH 30–59 42 2,5 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Ramulariová skvrnitost ječmene BBCH 30–59 42 2,5 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost BBCH 30–59 42 2,5 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene BBCH 30–59 42 2,5 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Rez ječná BBCH 30–59 42 2,5 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Rez pšeničná BBCH 30–69 42 2,5 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná BBCH 30–69 42 2,5 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka plevová BBCH 30–69 42 2,5 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová BBCH 30–69 42 2,5 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez pšeničná BBCH 30–69 42 2,5 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná BBCH 30–69 42 2,5 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná BBCH 30–69 42 2,5 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost BBCH 30–69 42 2,5 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka plevová BBCH 30–69 42 2,5 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Rez pšeničná BBCH 30–69 42 2,5 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Rez žitná BBCH 30–69 42 2,5 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Braničnatka pšeničná BBCH 30–69 42 2,5 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Braničnatka plevová BBCH 30–69 42 2,5 l 200–400 l max. 1×
detail