Chemap Agro s.r.o.

TRESSER 050 FS

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní jméno přípravku TRITER 050 FS.
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe5: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy.
SPe6: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců odstraňte rozsypané ošetřené osivo.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

pšenice, ječmen, tritikale, žito

700 ml/100 kg

moření

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Sněť prašná ječná moření osiva AT 100 ml/100 kg výsevek 200 kg/ha
Ječmen jarní Pruhovitost ječná moření osiva AT 100 ml/100 kg výsevek 200 kg/ha
Pšenice jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 100 ml/100 kg výsevek 250 kg/ha
Pšenice jarní Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 100 ml/100 kg výsevek 250 kg/ha
Pšenice ozimá Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 100 ml/100 kg výsevek 250 kg/ha
Pšenice ozimá Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 100 ml/100 kg výsevek 250 kg/ha
Pšenice ozimá Sněť mazlavá hladká moření osiva AT 100 ml/100 kg výsevek 250 kg/ha
Tritikale ozimé Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 100 ml/100 kg výsevek 250 kg/ha
Žito jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 100 ml/100 kg výsevek 165 kg/ha
Žito ozimé Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 100 ml/100 kg výsevek 165 kg/ha
detail