Chemap Agro s.r.o.

V 10

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPo5: Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte.
DO: Všechny mikroorganismy se považují za možné senzibilizátory.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

rajče

3500 l/ha

postřik

rajče

8 l/ha

nátěr na list

Používejte pouze v podmínkách ohrožení agresivními kmeny Pepino mosaic viru.

Přípravek může způsobit mírné příznaky nákazy virem na rostlině. Kmeny viru obsažené v přípravku V10 mohou infikovat okolní rostliny a následné plodiny z čeledi Solanaceae a dále se v nich šířit.

Přípravek nesmí být používán při šlechtění rajčat. Rostliny ošetřené pomocí přípravku V10 nesmí být přemisťovány k jiným pěstitelům / společnostem (vyjma zpracování odpadu).

Přípravek se aplikuje pouze v kombinaci se syntetickým pískem, který je součástí balení.

Čištění aplikačního zařízení: Po každé aplikaci musí být řádně vyčištěny rozvody postřikové kapaliny a filtry aplikačního zařízení. Aby se zabránilo usazování písku, postřikovou kapalinu je třeba neustále promíchávat. S ohledem na velikost zrn písku (0,053 až 0,075 mm) je nutné použít trysky o velikosti 03 (dle ISO značení) a větší. Během aplikace kontrolujte správnou funkci trysek, zejména stejnoměrnost výstřikového obrazce.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Rajče Virus mozaiky pepina 13–51 BBCH (výška rostlin 10–30 cm) AT 70 l TM se syntetickým pískem 800 g/100 l jíchy 3500 l postřik, skleníky
Rajče Virus mozaiky pepina 13–61 BBCH AT 0,8 l TM se syntetickým pískem 15 g/1 l jíchy 3500 l nátěr na list, skleníky
detail