Chemap Agro s.r.o.

VALIS M

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody
Nebezpečí samovznícení při styku s kyselinami a látkami uvolňujícími kyselé sloučeniny.
Nebezpečí samovznícení po zvlhnutí

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 m vzhledem k povrchové vodě.(Platí pro aplikaci do vinné révy)
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.(Platí pro aplikaci do brambor)
- Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75 % a 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.(Platí pro aplikaci do vinné révy)
- Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 3 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku nutná.(Platí pro aplikaci do brambor)

Doporučení

Maximální počet aplikací: 3× v plodině za vegetační sezonu.

Přípravek rovněž dosahuje významné vedlejší účinnosti proti hnědé skvrnitosti bramborových listů a plísni bramborové na hlízách.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Na etiketě nelze uvádět větu o vhodnosti používání přípravku v integrované produkci nebo ochraně.

SPa1: K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v révě tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu CAA (amidy kyseliny karboxylové, např. dimethomorf, iprovalikarb, valifenalát, mandipropamid) vícekrát než 4x za vegetační sezónu, v bramborách neaplikujte ve více než 50 % z celkového počtu ošetření proti uvedené chorobě.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu CAA po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
brambory
4
4
4
4
réva
6
6
6
6
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]
brambory
3
0
0
0
réva
10
5
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Plíseň bramboru 7 2,5 kg
Réva vinná Plíseň révová od BBCH 61 (počátek kvetení) 56 2 kg (min. koncentrace 0,2 %); max. 1000 l
Réva vinná Plíseň révová do BBCH 61 (počátek kvetení) 56 1 kg (min. koncentrace 0,2 %); max. 500 l
detail