Chemap Agro s.r.o.

VALIS M

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody
Nebezpečí samovznícení při styku s kyselinami a látkami uvolňujícími kyselé sloučeniny.
Nebezpečí samovznícení po zvlhnutí

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 m vzhledem k povrchové vodě.(Platí pro aplikaci do vinné révy)
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.(Platí pro aplikaci do brambor)
- Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75 % a 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.(Platí pro aplikaci do vinné révy)
- Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 3 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku nutná.(Platí pro aplikaci do brambor)

Doporučení

Maximální počet aplikací: 3× v plodině za vegetační sezonu.

Přípravek rovněž dosahuje významné vedlejší účinnosti proti hnědé skvrnitosti bramborových listů a plísni bramborové na hlízách.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Na etiketě nelze uvádět větu o vhodnosti používání přípravku v integrované produkci nebo ochraně.

SPa1: K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v révě tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu CAA (amidy kyseliny karboxylové, např. dimethomorf, iprovalikarb, valifenalát, mandipropamid) vícekrát než 4x za vegetační sezónu, v bramborách neaplikujte ve více než 50 % z celkového počtu ošetření proti uvedené chorobě.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu CAA po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
brambory
4
4
4
4
réva
6
6
6
6
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]
brambory
3
0
0
0
réva
10
5
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Plíseň bramboru 7 2,5 kg
Réva vinná Plíseň révová od BBCH 61 (počátek kvetení) 56 2 kg (min. koncentrace 0,2 %); max. 1000 l
Réva vinná Plíseň révová do BBCH 61 (počátek kvetení) 56 1 kg (min. koncentrace 0,2 %); max. 500 l
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
49%
detail