Chemap Agro s.r.o.

VERTISAN

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, ječmen, žito, tritikale

200–400 l/ha

postřik

Přípravek rovněž dosahuje významné vedlejší účinnosti proti padlí travnímu v pšenici, ječmeni, žitě a tritikale a proti rzi ječné v ječmeni ozimém.

Vliv přípravku na klíčivost pšenice jarní konzultujte s držitelem povolení k přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

obilniny

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Ramulariová skvrnitost ječmene BBCH 25–59 AT 1,5 l max. 1×
Ječmen jarní Rez ječná BBCH 25–59 AT 1,5 l max. 1×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene BBCH 25–59 AT 1,5 l max. 1×
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost BBCH 25–59 AT 1,5 l max. 1×
Ječmen ozimý Ramulariová skvrnitost ječmene BBCH 25–59 AT 1,5 l max. 1×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene BBCH 25–59 AT 1,5 l max. 1×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost BBCH 25–59 AT 1,5 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná BBCH 25–69 AT 1,5 l max. 1×
Pšenice jarní Rez pšeničná BBCH 25–69 AT 1,5 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná BBCH 25–69 AT 1,5 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez pšeničná BBCH 25–69 AT 1,5 l max. 1×
Tritikale ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost BBCH 25–69 AT 1,5 l max. 1×
Tritikale ozimé Rez pšeničná BBCH 25–69 AT 1,5 l max. 1×
Žito ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost BBCH 25–69 AT 1,5 l max. 1×
Žito ozimé Rez žitná BBCH 25–69 AT 1,5 l max. 1×
Žito ozimé Braničnatka pšeničná BBCH 25–69 AT 1,5 l max. 1×
detail