Chemap Agro s.r.o.

VIBRANCE

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe5: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy.
SPe6: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců odstraňte rozsypané ošetřené osivo.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

kukuřice

0–2000 ml/100 kg

moření

Přípravek dosahuje proti kořenomorce bramborové (Rhizoctonia solani) v kukuřici průměrné účinnosti.

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Kukuřice Kořenomorka bramborová moření osiva AT 2,5 ml/VJ výsevek max. 2,2 VJ/ha (1 výsevní jednotka = 50 000 zrn) kukuřice na zrno a na siláž, mimo kukuřice cukrová
Kukuřice Sněť kukuřičná prašná moření osiva AT 15 ml/VJ výsevek max. 2,2 VJ/ha (1 výsevní jednotka = 50 000 zrn) kukuřice na zrno a na siláž, mimo kukuřice cukrová
detail