Chemap Agro s.r.o.

VIBRANCE XL

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe5: Za účelem ochrany volně žijících savců a ptáků ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy.
SPe6: Za účelem ochrany volně žijících savců a ptáků odstraňte rozsypané ošetřené osivo.

DO:
- Namořené osivo nesmí být použito ke konzumním ani krmným účelům
- Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

kukuřice

0–2 l/100 kg

moření

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Kukuřice Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 3,5 ml/VJ 1 VJ = 50 000 semen, výsevek max. 140 000 semen/ha
Kukuřice Padání klíčních rostlin moření osiva AT 3,5 ml/VJ pytiová hniloba kořenů kukuřice, rizoktoniová hniloba, 1 VJ = 50 000 semen, výsevek max. 140 000 semen/ha
detail