Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

VINCYA F

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní jméno přípravku Videryo F.
Renofarmy
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 12 m vzhledem k povrchovým vodám.

DO:
- S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10m.
- Při 50% redukci úletu pomocí tryse klze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 7m, při 75% a 90% redukci na 6m.

Doporučení

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

réva

400–1000 l/ha

(max. 500 l/ha do BBCH 61)

postřik, rosení

6×/rok

10–12 dnů

Aplikace přípravku může vyvolat zpomalení kvasného procesu při spontánním kvašení.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

réva

12

7

6

6

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Réva vinná Plíseň révová do BBCH 61 28 1,25 l 400–500 l max. 6×/rok, hrozny moštové
Réva vinná Plíseň révová od BBCH 61 28 2,5 l 400–1000 l max. 6×/rok, hrozny moštové
detail