Chemap Agro s.r.o.

VIVANDO

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Dávka aplikační kapaliny: 300–1000 l/ha

Přípravek se aplikuje rosením nebo postřikem schválenými aplikátory.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.

Přípravek nesmí při manipulaci a použití ani v malém množství zasáhnout jakékoli okolní porosty. Současně je třeba se vyvarovat místního předávkování.

Minoritní registrace - chmel

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

Interval mezi aplikacemi

chmel

800–3300 l/ha

postřik, rosení

2× za rok

7–12 dnů

Pro zajištění účinnosti v chmelu je třeba použít aplikační kapalinu v koncentraci 0,02 %, která nesmí být překročena.

Dávka vody v závislosti na růstové fázi chmele: v BBCH 32–37 je 800–1500 l/ha; v BBCH 37–55 je 1500–2200 l/ha; v BBCH 55–81 je 2200–3300 l/ha.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

chmel

14

9

6

6

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

chmel

5

0

0

0

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Chmel Padlí chmelové 32–81 BBCH 3 0,3-0,66 l 800–3300 l max. 2×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Réva vinná Padlí révové do BBCH 61 (počátek kvetení) 28 0,16 l min. 0,032% max. 500 l max. 2×
Réva vinná Padlí révové od BBCH 61 (počátek kvetení) 28 0,32 l min. 0,032% max. 1000 l max. 2×
detail