BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

YUKON

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní jméno přípravku Yankee.
Varistar
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 50 m.
ZNV: Přípravek nesmí být aplikován na porost navštěvovaný včelami. Neaplikujte na kvetoucí plodiny a na pozemky s kvetoucími plevely. Neaplikujte na místech, na nichž jsou včely aktivní při vyhledávání potravy.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

Interval mezi aplikacemi

réva

100–1 000 l/ha

postřik, rosení

8× za rok

7 dnů

cukrovka, řepa krmná, řepa salátová

200–400 l/ha

postřik, rosení

7 dnů

Pokud snižujeme dávku aplikační kapaliny v rámci doporučovaného rozmezí (100–1 000 l/ha), snižujeme úměrně dávku přípravku na jednotku ošetřené plochy tak, aby byla zachována koncentrace.

Neošetřujte při intenzivním slunečním svitu a vysokých teplotách.

Pozor na odrůdy citlivé na měď.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

réva, cukrovka, řepa krmná, řepa salátová

50

50

50

20

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cukrovka Cerkosporióza (skvrnatička) 19–49 BBCH 14 5,5 l 200–400 l
Réva vinná Padlí révové 09–61 BBCH 7 3 l 100–500 l
Réva vinná Plíseň révová 09–61 BBCH 7 3 l 100–500 l
Réva vinná Padlí révové 61–81 BBCH 7 6 l 100–1000 l
Réva vinná Plíseň révová 61–81 BBCH 7 6 l 100–1000 l
Řepa červená Cerkosporióza (skvrnatička) 19–49 BBCH 14 5,5 l 200–400 l
detail