Chemap Agro s.r.o.

ZETANIL WG

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Nebezpečí samovznícení po zvlhnutí a při styku s kyselinami a látkami uvolňujícími kyselé sloučeniny.
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody pro aplikaci do brambor
SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m - platí pro aplikaci do révy vinné.

Doporučení

V bramborách se vyšší dávka 2,4 kg/ha použije při vyšším infekčním tlaku a zpravidla na konci postřikových sledů.
Při aplikaci nízkých dávek aplikační kapaliny v révě vinné konzultujte s držitelem registrace možný vliv zvýšené koncentrace přípravku na účinnost a plodinu. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory. Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Plíseň bramboru 7 2-2,4 kg max. 8×
Réva vinná Plíseň révová do BBCH 61 (počátek kvetení) 56 1,2 kg (min. koncentrace 0,24%) max. 500 l max. 2×
Réva vinná Plíseň révová od BBCH 61 (počátek kvetení) 56 2,4 kg (min. koncentrace 0,24%) max. 1000 l max. 2×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
49%
detail