Chemap Agro s.r.o.

ZETANIL WG

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Nebezpečí samovznícení po zvlhnutí a při styku s kyselinami a látkami uvolňujícími kyselé sloučeniny.
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody pro aplikaci do brambor
SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m - platí pro aplikaci do révy vinné.

Doporučení

V bramborách se vyšší dávka 2,4 kg/ha použije při vyšším infekčním tlaku a zpravidla na konci postřikových sledů.
Při aplikaci nízkých dávek aplikační kapaliny v révě vinné konzultujte s držitelem registrace možný vliv zvýšené koncentrace přípravku na účinnost a plodinu. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory. Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Plíseň bramboru 7 2-2,4 kg max. 8×
Réva vinná Plíseň révová do BBCH 61 (počátek kvetení) 56 1,2 kg (min. koncentrace 0,24%) max. 500 l max. 2×
Réva vinná Plíseň révová od BBCH 61 (počátek kvetení) 56 2,4 kg (min. koncentrace 0,24%) max. 1000 l max. 2×
detail