BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

ACCURATE DELTA

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní jméno přípravku Pelican Delta.
Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen

300 l/ha

postřik

pšenice

300 l/ha

postřik

1× na jaře

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: plevele heřmánkovité, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, violka rolní, konopice polní, hluchavky, ptačinec žabinec;

- plevele méně citlivé: chundelka metlice, merlík bílý, rozrazily, opletka obecná.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity na ošetřovaných plodinách. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Nelze vyloučit poškození následně pěstovaných plodin.

Nelze vyloučit poškození náhradních plodin.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě dvakrát.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, ječmen jarní

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice ozimá, ječmen jarní

5

0

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST BBCH 21–29, plevele 10–12 BBCH AT 70 g 300 l max. 1×
Pšenice ozimá POST BBCH 30–329, plevele do 16 BBCH AT 100 g 300 l max. 1× ma jaře
Pšenice ozimá POST BBCH 21–29, plevele 10–12 BBCH AT 70 g 300 l max. 1× ma jaře
detail