Chemap Agro s.r.o.

ADDITION

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 8 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50 %, 75 % a 50 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku nutná.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: Chundelka metlice, lipnice roční, kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, hluchavka nachová, mák vlčí, ptačinec žabinec, rozrazily, violka rolní, řepka olejka - výdrol.
Plevele méně citlivé: Plevele heřmánkovité.

Doporučení

Růstová fáze plodin v době aplikace: BBCH 10–13, tj. 1. list vystoupil z koleoptile až 3. list rozvinutý.

Růstová fáze plevelů: max. BBCH 13, tj. 3. list.

Počet aplikací: 1× v plodině, na podzim

Dávka vody: 200–400 l/ha

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech. Při použití přípravku nelze vyloučit poškození plodiny. Nelze vyloučit nepříznivý účinek ošetření na fermentační procesy.

Následné plodiny: Po sklizni plodiny není volba následných plodin omezena.

Náhradní plodiny: Při předčasném zaorání ošetřené plodiny lze na jaře lze po hluboké orbě pěstovat všechny zemědělské plodiny. Při mělkém zpracování půdy je možné pěstování jarního ječmene, jarní pšenice, jarní řepky olejky, brambor, bobu obecného a hrachu.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Důkladně vypláchněte obal od přípravku.

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
ozimé obilniny
8
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
ozimé obilniny
5
0
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý CPOST BBCH 10–13, tj. 1. list vystoupil z koleoptile až 3. list rozvinutý AT 2,5 l
Pšenice ozimá CPOST BBCH 10–13, tj. 1. list vystoupil z koleoptile až 3. list rozvinutý AT 2,5 l
Tritikale ozimé CPOST BBCH 10–13, tj. 1. list vystoupil z koleoptile až 3. list rozvinutý AT 2,5 l pouze ozim
Žito ozimé CPOST BBCH 10–13, tj. 1. list vystoupil z koleoptile až 3. list rozvinutý AT 2,5 l pouze ozim
detail