Chemap Agro s.r.o.

ADENGO

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin.

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujícím se k povrchovým vodám. Tento přípravek nelze aplikovat ani za předpokladu zavedení vegetačního pásu 20 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

300 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: ježatka kuří noha, merlík bílý, laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, plevele heřmánkovité, rdesno ptačí, opletka obecná, ptačinec žabinec, penízek rolní, violka rolní, řepka olejka-výdrol.

Pokud jsou podmínky nepříznivé pro účinnost půdních přípravků, jako je špatná příprava půdy (hrudovitost) nebo nedostatek srážek, může u některých plevelů (např. pohanka svlačcovitá) dojít k druhotnému zaplevelení v průběhu vegetace.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 0,5 %, nelze vyloučit následné poškození rostlin po aplikaci přípravku.

Nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity - prožloutnutí listů, žluté skvrny na listech nebo nekrózy, a zpomalení růstu. K těmto projevům může dojít především po intenzivních dešťových srážkách nebo pokud v době postemergentní aplikace, případně krátce po aplikaci, dojde k poklesu minimálních teplot.

Pokud po preemergentní aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Náhradní plodiny: V případě likvidace ošetřeného porostu kukuřice lze vysévat bez omezení pouze kukuřici. Nejméně 30 dnů po aplikaci a předchozím zpracování půdy do hloubky 15–20 cm lze jako náhradní plodinu vysévat ječmen jarní, jílek mnohokvětý, hrách.

Následné plodiny: V rámci osevního postupu lze po sklizni kukuřice vysévat ozimé obilniny a na jaře následujícího roku jakékoliv plodiny bez omezení. Pokud by po sklizni kukuřice byla vysévána ozimá řepka, musí mezi aplikací přípravku a výsevem řepky uplynout nejméně 3 měsíce, a musí být provedeno zpracování půdy do hloubky 15–20 cm.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení: Aplikační zařízení musí být vyčištěno co nejdřív po ukončení aplikace, jinak je nebezpečí zaschnutí zbytků aplikační kapaliny a jejich obtížné odstraňování. Postup při čištění:

1. Vystříkejte všechnu aplikační kapalinu na ošetřovaném pozemku

2. Rozeberte sací a výtlačné vedení a tryskové filtry, a dobře je propláchněte ve vodě.

3. Naplňte aplikační zařízení vodou na 10 % obsahu nádrže a spusťte míchání (doporučuje se rotační čistící tryska).

4. Opakujte krok 3 dle bodu 2.

5. Zkontrolujte filtry, zda neobsahují viditelné usazeniny.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin

kukuřice

5

5

0

0

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujícím se k povrchovým vodám. Tento přípravek nelze aplikovat ani za předpokladu zavedení vegetačního pásu 20 m vzhledem k povrchové vodě. 

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice PRE před vzejitím plevelů, ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté AT 0,44 l 300 l max. 1×
Kukuřice POST 12–13 BBCH, plevele do 14 BBCH - plevele dvouděložné jednoleté AT 0,33 l 300 l max. 1×
Kukuřice POST 12–13 BBCH, plevele do 13 BBCH - ježatka kuří noha AT 0,44 l 300 l max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
5%
3%
23%
5%
50%
detail