BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

ADIUNKT 500 SC

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 10 m.

DO: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, tritikale

200–300 l/ha

postřik

1× na podzim

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: violka rolní, ptačinec prostřední, hluchavka objímavá, pomněnka rolní, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, vikev ptačí;

- méně citlivé plevele: heřmánek nevonný, chundelka metlice, svízel přítula.

Pěstování následných plodin je bez omezení.

V případě, že je nutné zlikvidovat již ošetřený porost, nepěstujte řepu, hrách (na lehkých půdách), řepku, oves ani žádné jiné brukvovité rostliny. Ostatní plodiny je možné pěstovat po zorání pozemku do hloubky 20 cm.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Ihned po ukončení ošetření vyčistěte aplikační zařízení následujícím způsobem:

- vyprázdněte nádrž postřikovače, poté propláchněte všechny součásti postřikovače a opět vyprázdněte;

- naplňte nádrž postřikovače vodou s přidáním čisticího prostředku;

- postupujte v souladu s návodem na jeho použití a proplachujte alespoň 10 minut při zapnutém míchacím zařízení;

- součásti postřikovače rozeberte, promyjte a propláchněte je odděleně v čisticím prostředku - v souladu s návodem na jeho použití;

- propláchněte zařízení postřikovače i všechny jeho součásti čistou vodou.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

ozimá pšenice, tritikale

20

20

20

20

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

ozimá pšenice, tritikale

10

5

5

0

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá POST 14–23 BBCH, plevele do 14 BBCH AT 0,3 l 200–300 l max. 1× na podzim
Tritikale ozimé POST 14–23 BBCH, plevele do 14 BBCH AT 0,3 l 200–300 l max. 1× na podzim
detail