Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

ALLY SX

Účinná látka

Renofarmy
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, ječmen, tritikale, oves, žito

200–400 l/ha

postřik

Aplikace na jaře:

Plevele musejí být v raných růstových fázích, aktivně rostoucí.

Citlivé plevele: kokoška pastuší tobolka, konopice rolní, merlík bílý, mák vlčí, hluchavka nachová, ptačinec žabinec, penízek rolní, heřmánkovec přímořský, rozrazil perský, violky, řepka - výdrol

Méně citlivé plevele: rdesno blešník, rozrazil břečťanolistý; potlačuje pcháč oset

Růstová fáze plevelů v době aplikace:

- plevele dvouděložné jednoleté BBCH 10–16

- merlík bílý BBCH 10–12

- pcháč oset BBCH 30–31

Aplikace na podzim:

Citlivé plevele: kokoška pastuší tobolka, plevele heřmánkovité, pomněnka rolní, ptačinec prostřední, kakosty, mák vlčí, řepka olejka - výdrol

Méně citlivé plevele: rozrazil perský

 

Neošetřujte po dobu 7 dnů po válení obilniny.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Při podzimní aplikaci do triticale ozimého a žita ozimého konzultujte vliv na kvalitativní a kvantitativní výnosové parametry s držitelem povolení.

 

Aplikace na jaře:

Následné plodiny:

Po aplikaci přípravku je na podzim téhož roku možné po orbě zařadit pouze ozimou obilninu, ozimou řepku nebo trávy.

Nelze vyloučit poškození pěstovaných meziplodin.

V dalším roce po ošetření po orbě není volba následné plodiny omezena; pěstování plodin v podmínkách výrazně zásaditých půd v kombinaci s nedostatkem srážek a dlouhodobým suchem konzultujte s držitelem povolení.

Náhradní plodiny:

V případě nutnosti zaorání ošetřeného porostu je po dobu 3 měsíců po ošetření možné zařadit pouze pšenici nebo ječmen, a na podzim téhož roku ještě ozimou řepku nebo trávy.

Aplikace na podzim:

Následné plodiny:

Pěstování následných plodin je po provedení orby bez omezení.

Náhradní plodiny:

V případě nutnosti zaorání ošetřeného porostu je po dobu 3 měsíců po ošetření možné zařadit pouze pšenici nebo ječmen.

 

Čištění aplikačního zařízení:

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi účinné látky metsulfuron-methyl, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

  • Okamžitě po ošetření nádrž vyprázdněte a opláchněte zařízení zvenčí čistou vodou.
  • Nádrž vypláchněte důkladně čistou vodou, propláchněte ramena, hadice a trysky.
  • Naplňte nádrž do poloviny čistou vodou a přidejte roztok čpavku (100 ml čpavkové vody na 100 l vody) nebo odpovídající množství čistícího přípravku, zamíchejte a opět propláchněte ramena a trysky. Nádrž znovu naplňte a ponechte 15 minut stát bez míchání, znovu propláchněte ramena a trysky a nádrž vyprázdněte. V případě použití čisticích prostředků postupujte podle návodu na jejich použití.
  • Trysky a sítka čistěte odděleně rovněž v roztoku čpavkové vody nebo čistícím roztokem a pak propláchněte čistou vodou.
  • Nádrž, ramena, hadice a trysky propláchněte čistou vodou (min. 1/10 objemu nádrže) a nádrž vypusťte.
  • V případě použití čistících prostředků postupujte podle návodu na jejich použití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

Aplikace na jaře - pšenice, ječmen, tritikale ozimé, oves jarní, žito ozimé

Aplikace na podzim - pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

Aplikace na jaře - pšenice, ječmen, tritikale ozimé, oves jarní, žito ozimé

5

0

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 21–37 BBCH na jaře, plevele po vzejití AT 30 g 200-400 l max. 1x
Ječmen ozimý POST 12–19 na podzim, plevele 10–14 BBCH AT 7,5 g 200-400 l max. 1x
Ječmen ozimý POST 21–37 BBCH na jaře, plevele po vzejití AT 30 g 200-400 l max. 1x
Oves jarní POST 21–37 BBCH na jaře, plevele po vzejití AT 30 g 200-400 l max. 1x
Pšenice jarní POST 21–37 BBCH na jaře, plevele po vzejití AT 30 g 200-400 l max. 1x
Pšenice ozimá POST 21–37 BBCH na jaře, plevele po vzejití AT 30 g 200-400 l max. 1x
Pšenice ozimá POST 12–19 na podzim, plevele 10–14 BBCH AT 7,5 g 200-400 l max. 1x
Tritikale ozimé POST 21–37 BBCH na jaře, plevele po vzejití AT 30 g 200-400 l max. 1x
Tritikale ozimé POST 12–19 na podzim, plevele 10–14 BBCH AT 7,5 g 200-400 l max. 1x
Žito ozimé POST 12–19 na podzim, plevele 10–14 BBCH AT 7,5 g 200-400 l max. 1x
Žito ozimé POST 25–29 BBCH nebo 37 BBCH na jaře, plevele po vzejití AT 30 g 200-400 l max. 1x
detail