Chemap Agro s.r.o.

ALLY SX

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, ječmen, tritikale, oves, žito

200–400 l/ha

postřik

1× na jaře

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: kokoška pastuší tobolka, konopice rolní, merlík bílý, mák vlčí, hluchavka nachová, ptačinec žabinec, penízek rolní, heřmánkovec přímořský, rozrazil perský, violky, řepka-výdrol;

- méně citlivé plevele: rdesno blešník, rozrazil břečťanolistý; potlačuje pcháč oset.

Růstová fáze plevelů v době aplikace: plevele dvouděložné jednoleté BBCH 10–16; merlík bílý BBCH 10–12; pcháč oset BBCH 30–31.

Neošetřujte po dobu 7 dnů po válení obilniny.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Po aplikaci přípravku je na podzim téhož roku možné po orbě zařadit pouze ozimou obilninu, ozimou řepku nebo trávy. Nelze vyloučit poškození pěstovaných meziplodin. V dalším roce po ošetření po orbě není volba následné plodiny omezena; pěstování plodin v podmínkách výrazně zásaditých půd v kombinaci s nedostatkem srážek a dlouhodobým suchem konzultujte s držitelem povolení.

Náhradní plodiny: V případě nutnosti zaorání ošetřeného porostu je po dobu 3 měsíců po ošetření možné zařadit pouze pšenici nebo ječmen, a na podzim téhož roku ještě ozimou řepku nebo trávy.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Čištění aplikačního zařízení: Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi účinné látky metsulfuron-methyl, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

- Okamžitě po ošetření nádrž vyprázdněte a opláchněte zařízení zvenčí čistou vodou.

- Nádrž vypláchněte důkladně čistou vodou, propláchněte ramena, hadice a trysky.

- Naplňte nádrž do poloviny čistou vodou a přidejte roztok čpavku (100 ml čpavkové vody na 100 l vody) nebo odpovídající množství čistícího přípravku, zamíchejte a opět propláchněte ramena a trysky. Nádrž znovu naplňte a ponechte 15 minut stát bez míchání, znovu propláchněte ramena a trysky a nádrž vyprázdněte. V případě použití čisticích prostředků postupujte podle návodu na jejich použití.

- Trysky a sítka čistěte odděleně rovněž v roztoku čpavkové vody nebo čistícím roztokem a pak propláchněte čistou vodou.

- Nádrž, ramena, hadice a trysky propláchněte čistou vodou (min. 1/10 objemu nádrže) a nádrž vypusťte.

- V případě použití čistících prostředků postupujte podle návodu na jejich použití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s  ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice, ječmen, tritikale ozimé, oves setý, žito ozimé

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice, ječmen, tritikale ozimé, oves setý, žito ozimé

5

0

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Oves jarní POST 21–37 BBCH AT 30 g 200-400 l max. 1x na jaře
Oves ozimý POST 21–37 BBCH AT 30 g 200-400 l max. 1x na jaře
Pšenice ozimá POST 21–37 BBCH AT 30 g 200-400 l max. 1x na jaře
Tritikale ozimé POST 21–37 BBCH AT 30 g 200-400 l max. 1x na jaře
Žito ozimé POST 25–29 BBCH nebo v 37 BBCH AT 30 g 200-400 l max. 1x na jaře
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Slunečnice - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
5%
16%
5%
44%
detail