BASF
BASF
BASF

AGRA

ALMIRO Diflufenican

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní název přípravku SEMPRA.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Při aplikaci do jarních obilnin:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchovým vodám.
Při aplikaci do ozimých obilnin:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 5 m vzhledem k povrchovým vodám.Při 50 %, 75 a 90% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 4 m od povrchových vod.
Při aplikaci do ozimých i jarních obilnin:SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

Dávka vody: 200–400 l/ha

Způsob aplikace: postřik

Max. počet aplikací v plodině: max. 1×

Plevele jsou nejcitlivější před vzejitím nebo krátce po vzejití. Po vzejití jsou dvouděložné plevele nejcitlivější od fáze děložních listů do maximálně 6 pravých listů. Svízel přítula je nejcitlivější od fáze děložních listů do maximálně 6 přeslenů. V pozdějších fázích účinnost výrazně klesá.

Citlivé plevele: Ptačinec žabinec

Méně citlivé plevele: Svízel přítula, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský

Neaplikujte v jakkoli poškozených či oslabených porostech nebo v době nočních mrazů.

Jako náhradní plodinu v případě likvidace porostu na jaře lze použít pšenici, ječmen, řepku olejku, hrách, fazol. Pole musí být zoráno do hloubky min. 15 cm a musí uplynout min. 20 týdnů od aplikace.

Po normální sklizni mohou být podzimní obilniny vysety po orbě. Před výsevem fazolí nebo ozimé řepky olejky musí být půda důkladně promíchána. Pro kultury cukrové řepy je nezbytné úplné převrácení brázdové skývy.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech!

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
ozimé obilniny
5
4
4
4
jarní obilniny
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
ozimé a jarní obilniny
5
0
0
0
Při aplikaci do jarních a ozimých obilnin: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 26–29 BBCH, plevele 10–16 BBCH AT 0,125 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý PRE 00–09 BBCH, plevele 10–16 BBCH AT 0,375 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý POST 13–29 BBCH, plevele 10–16 BBCH AT 0,25 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST 10–29 BBCH, plevele 10–16 BBCH AT 0,375 l 200–400 l max. 1×, pouze pšenice špalda
Pšenice ozimá PRE 00–09 BBCH, plevele 10–16 BBCH AT 0,375 l 200–400 l max. 1×, včetně pšenice špalda
Pšenice ozimá POST 13–29 BBCH, plevele 10–16 BBCH AT 0,25 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé POST 10–29 BBCH, plevele 10–16 BBCH AT 0,375 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé PRE 00–09 BBCH, plevele 10–16 BBCH AT 0,375 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé PRE 00–09 BBCH, plevele 10–16 BBCH AT 0,375 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé POST 10–29 BBCH, plevele 10–16 BBCH AT 0,375 l 200–400 l max. 1×
detail