ALOHA

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchovým vodám.S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 5 m vegetačního pásu.
- Za účelem ochrany necílových rostlin snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 5 m vzhledem k okraji ošetřovaného pozemku.

SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku S-metolachlor, vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku.

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

200–300 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: ježatka kuří noha, bér zelený;

- plevele méně citlivé: laskavec ohnutý.

Neaplikujte v době vzcházení plodiny.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti. Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem.

Následné plodiny: Po kukuřici může být seta či sázena libovolná plodina, kromě jílku vytrvalého. Mrkev lze vyset bez jakéhokoli odstupu od aplikace. Před setím rajčat by mělo uplynout alespoň 40 dní od aplikace, 50 dní před setím cukrové řepy, hrášku nebo kukuřice, 60 dní před setím řepky olejky či ovsa a 80 dní před setím okurek nebo cibule.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění postřikového zařízení:

Důkladně vyčistěte postřikovací zařízení ihned po jeho použití.

1. Důkladně a úplně opláchněte všechny vnitřní plochy nádrže (včetně víka) vodou (použijte alespoň 10 % kapacity nádrže), pečlivě odstraňte všechny usazeniny.

2. Propláchněte čerpadlo, filtry a rámy po demontáži rozvodů kapaliny, trysek a sít (tyto díly vyčistěte zvlášť). Nechte odtéct zbytek průplachu z nádrže.

3. Opakujte opláchnutí, výplach a vypuštění.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice

5

5

0

0

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 5 m vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice PRE do 3 dnů po výsevu (00–09 BBCH) AT 1 l 200-300 l max. 1x, mimo množitelské porosty
detail