Chemap Agro s.r.o.

AMINEX 500 SL

Účinná látka

Charakteristika

Postřikový herbicidní přípravek ve formě vodního koncentrátu k hubení dvouděložných plevelů v obilninách.
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek , jestliže obsahuje účinnou látku MCPA v podzimním období.
SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 20 m.

Působení

MCPA působí systémově. Proniká do listových pletiv a je rozváděna do meristematických pletiv, kde nepříznivě ovlivňuje proces buněčného dělení a působí deformace listů, stonků a uhynutí rostliny. Účinkuje na dvouděložné jednoleté i vytrvalé plevele.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen jarní, ječmen ozimý, oves setý, pšenice jarní, pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé, trávy

200–400 l/ha

postřik

réva vinná, louky, pastviny, jetel luční

200–400 l/ha

postřik

1× za rok

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: pcháč oset, merlíky, laskavce, pěťour maloúborný, plevele brukvovité, starčeky, mléče, chrpa modrák, mák vlčí, konopice, lilek černý, svlačec rolní.

Růstová fáze plodin a plevelů v době ošetření:

- pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé, pšenice jarní, ječmen jarní, oves setý - bez podsevu - od 4. listu do konce odnožování, tj. BBCH 14–29;

- pšenice jarní, ječmen jarní, oves setý - s podsevem jetele lučního - od 4. listu do konce odnožování, tj. BBCH 14–29, - v době, kdy má jetel luční vyvinuté 2 trojlístky, tj. BBCH 12, pcháč oset v době, kdy dosahuje 15–20 cm;

- réva vinná - proti svlačci rolnímu od konce července do konce srpna, a to pouze ve vysokém vedení; ve středním vedení výjimečně - až v době ukončení diferenciace květních pupenů; teplota v době ošetření nesmí přesáhnout 20 °C!

- louky a pastviny - pryskyřník prudký od 15 cm do fáze poupat, na jaře;

- jetel luční - v 1. a dalším užitkovém roce - na jaře na vzešlé plevele nebo po seči, jetel má vyvinuté 3 trojlístky, plevele max. 4 pravé listy, tj. BBCH 14; teplota v době ošetření nesmí překročit 23 °C!

- travní porosty na semeno - při výšce trav 25-30 cm.

Přípravek je účinný na aktivně rostoucí plevele.

Aplikovat při teplotě nad 10 °C.

Srážky do 4–6 hodin po aplikaci snižují účinnost.

Při ošetření přípravkem Aminex 500 SL nesmí žádným způsobem dojít k zasažení zelených částí révy vinné!

Přípravek poškozuje dvouděložné rostliny na loukách a pastvinách!

Pěstování následných plodin bez omezení.

Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Čištění aplikačního zařízení: Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Aminex 500 SL.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s  ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

všechny indikace

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

všechny indikace

20

15

5

5

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST BBCH 14–29, jetel luční má 2 trojlístky AT 1,1 l 200-400 l max. 1x, porosty s podsevem jetele lučního
Ječmen jarní POST BBCH 14–29 AT 1,5 l 200-400 l max. 1x, pouze porosty bez podsevu
Ječmen ozimý POST BBCH 14–29 AT 1,5 l 200-400 l max. 1x
Jetel luční POST v 1. a dalším užitkovém roce, na jaře na vzešlé plevele nebo po seči 28 0,5 l 200-400 l max. 1x
Louky POST na jaře, pryskyřník prudký od 15 cm do fáze poupat 28 3,4 l 200-400 l max. 1x
Oves jarní POST BBCH 14–29 AT 1,5 l 200-400 l max. 1x, pouze porosty bez podsevu
Pastviny POST na jaře, pryskyřník prudký od 15 cm do fáze poupat 28 3,4 l 200-400 l max. 1x
Pšenice jarní POST BBCH 14–29, jetel luční má 2 trojlístky AT 1,1 l 200-400 l max. 1x, porosty s podsevem jetele lučního
Pšenice jarní POST BBCH 14–29 AT 1,5 l 200-400 l max. 1x, pouze porosty bez podsevu
Pšenice ozimá POST BBCH 14–29 AT 1,5 l 200-400 l max. 1x
Réva vinná POST od konce července do konce srpna, na svlačec rolní 35 2,8 l 200-400 l max. 1x za rok
Trávy POST při výšce trav 25–30 cm 28 1,5 l 200-400 l max. 1x, pouze semenné porosty
Tritikale ozimé POST BBCH 14–29 AT 1,5 l 200-400 l max. 1x
Žito ozimé POST BBCH 14–29 AT 1,5 l 200-400 l max. 1x
detail