Chemap Agro s.r.o.

ANGELUS

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do řepky olejky.
SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m¨.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

brambor, řepka olejka

200–400 l/ha

postřik

Přípravek se aplikuje preemergentně co nejdříve po setí nebo sázení.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost.

Pokud je přípravek aplikován na suchou hrudovitou půdu nebo následuje-li po aplikaci dlouhé období sucha, může dojít ke snížení účinnosti.

Nepoužívejte na půdách, které obsahují vice než 10 % organické hmoty.

Spektrum účinnosti:

Řepka olejka

- citlivé plevele: svízel přítula, hluchavka nachová, kokoška pastuší tobolka, ptačinec prostřední, penízek rolní, rozrazil perský;

- méně citlivé plevele: úhorník mnohodílný.

Brambor

- citlivé plevele: kokoška pastuší tobolka, ptačinec prostřední;

- méně citlivé plevele: svízel přítula, rdesno červivec, lilek černý, pěťour maloúborný.

Nepoužívejte na písčitých nebo velmi lehkých půdách. Nepoužívejte na půdách náchylných k podmáčení.

Pro bezpečnost řepky olejky je důležité, aby bylo osivo přikryto alespoň 20 mm půdy.

Za určitých klimatických podmínek, zejména vysokých teplot a vysoké vlhkosti, může docházet k vypařování účinné látky a poškození sousedních plodin.

Následné plodiny: V rámci normálního osevního postupu není po sklizni plodiny omezena volba následných plodin. Před setím je třeba zpracovat půdu do hloubky nejméně 15 cm.

Náhradní plodiny:

Aplikace na podzim - Jako náhradní plodinu lze při dodržení minimálního odstupu 6 týdnů od aplikace vysévat na podzim ozimé obilniny nebo ozimý bob. Na jaře lze jako náhradní plodiny vysévat jarní obilniny, hrách, bob, kukuřici, vodnici, cibuli, mrkev, brambory nebo len. Před výsevem jarních obilnin, kukuřice, vodnice, cibule, mrkve a lnu by mělo uplynout alespoň 7 měsíců od aplikace. Hrách, bob nebo brambory lze vysévat po uplynutí alespoň 6 týdnů od aplikace. Před výsevem jakékoli náhradní plodiny je třeba zpracovat půdu do hloubky nejméně 25 cm.

Aplikace na jaře - Jako náhradní plodinu lze vysévat hrách, bob, brambory, kukuřici, fazol, mrkev, vodnici, cukrovku, cibuli nebo len. Před výsevem hrachu, bobu, brambor, mrkve, vodnice, cukrovky, cibule nebo lnu by mělo uplynout alespoň 6 měsíců od aplikace. Před výsevem kukuřice a fazolu by mělo uplynout alespoň 9 měsíců od aplikace. Před výsevem jakékoli náhradní plodiny je třeba zpracovat půdu do hloubky nejméně 25 cm.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení: Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku. V případě použití čisticího prostředku postupujte podle jeho návodu na použití. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

brambor, řepka olejka

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor PRE 00–07 BBCH AT 0,33 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, jarní PRE 00–05 BBCH AT 0,33 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá PRE 00–05 BBCH AT 0,33 l 200–400 l max. 1×
detail