BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

APENS 700 SC

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní název přípravku MONOGRA 700 SC.
Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 10 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

cukrovka

300 l/ha

postřik

7–12 dnů

Růstové fáze cukrovky v době aplikací:

1. aplikace BBCH 10–14

2. aplikace BBCH 10–18

3. aplikace BBCH 10–18

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: ptačinec prostřední, violka rolní, penízek rolní;

- plevele méně citlivé: merlík bílý, rdesno červivec, rmen rolní, řepka olejka-výdrol, laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka.

Neaplikujte při teplotě >25°C.

Rostliny musejí být v době ošetření suché. Min. 6 hodin po aplikaci by nemělo pršet.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Náhradní plodiny: Po zaorání ošetřeného porostu do hloubky min. 15 cm lze pěstovat: cukrovou a krmnou řepu; po uplynutí 4 měsíců od posledního ošetření lze pěstovat ozimé obilniny.

Následné plodiny: Na jaře následující roku je pěstování následných plodin bez omezení.

Vliv na rostliny určené k množení konzultujte s držitelem povolení.

Čištění aplikačního zařízení:

1. Vyprázdněte postřikové zařízení, poté propláchněte všechny součásti postřikovače.

2. Naplňte nádrž vodou s přidáním čisticího přípravku (postupujte podle návodu na jeho použití) a proplachujte alespoň 10 minut při zapnutém míchacím zařízení.

3. Součásti postřikovače rozeberte, promyjte a propláchněte zvlášť v roztoku čisticího přípravku.

4. Opětovně propláchněte postřikové zařízení čistou vodou.

5. Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

cukrovka

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

cukrovka

10

5

5

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST plevele do 10 BBCH AT 1,5 l 300 l aplikace opakovaná, max. 3×
detail