Chemap Agro s.r.o.

ARNOLD

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- chranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen

200–300 l/ha

postřik

pšenice

200–300 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

Preemergentní aplikace

- plevele citlivé: chundelka metlice, svízel přítula, heřmánkovec přímořský, ptačinec prostřední, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, violka rolní;

- plevele méně citlivé: psárka polní.

Postemergentní aplikace

- plevele citlivé: psárka polní, chundelka metlice, svízel přítula, hluchavka nachová, heřmánek pravý, ptačinec prostřední, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, violka rolní;

- plevele méně citlivé: mák vlčí.

Upřesnění podmínek aplikace:

Arnold se aplikuje na podzim preemergentně až postemergentně do fáze BBCH 22 (počátek odnožování). Vzešlé plevele by měly být v raných vývojových fázích, dvouděložné plevele maximálně do fáze prvních pravých listů (BBCH 12), jednoděložné plevele maximálně do fáze BBCH 19 (před odnožováním). Účinek je zpomalován chladným a suchým počasím v době aplikace. Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost.

Neaplikujte na lehkých písčitých půdách nebo na kamenitých půdách.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Následné plodiny: V rámci normálního osevního postupu po sklizni obilniny lze vysévat jakoukoli následnou plodinu. V případě obilnin (zejména ječmene), řepky a hořčice je třeba provést orbu do hloubky minimálně 20 cm.

Kultivace půdy snižuje riziko poškození následných plodin.

Náhradní plodiny: V případě likvidace plodiny na jaře lze vysévat po orbě jako náhradní plodinu kukuřici, jarní pšenici nebo jarní ječmen. Mezi aplikací a výsevem musí uplynout nejméně 100 dnů.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech!

Čištění aplikačního zařízení: Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

ječmen ozimý, pšenice ozimá

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

ječmen ozimý, pšenice ozimá

5

5

0

0

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý PRE 00–09 BBCH AT 0,6 l 200–300 l max. 1×
Ječmen ozimý POST 11–22 BBCH AT 0,6 l 200–300 l max. 1×
Pšenice ozimá PRE 00–09 BBCH AT 0,6 l 200–300 l max. 1×
Pšenice ozimá POST 11–22 BBCH AT 0,6 l 200–300 l max. 1×
detail